Eidskog kommuneskoger

Eidskog kommuneskoger består av ca. 52 000 dekar produktiv skog. Det er fire store teiger: Finsrudgodset, Ingelsrud, Kalvhaugen og Bolskogen. Årlig avvirkes omtrent 7 000 m3 i sluttavvirkning og 3 000 m3 i tynning. Avhengig av forholdene ved hogst, plantes det 30-40 000 planter og avstandsreguleres 700-1 000 dekar ungskog per år.

Kommunestyret har vedtatt en strategiplan for kommuneskogen for 2020-2029. Den kan leses her (PDF, 546 kB)

Kontaktperson: Julie Finsrud Lande, leder for Eidskog kommuneskoger

Tlf: 62 83 37 08

E-post: julie.finsrud.lande@eidskog.kommune.no