Utleie av elgjakt i Bolskog

Robert S. Eik
 

Eidskog kommuneskoger ønsker tilbud på elgjakt i Bolskog. Etter retningslinjer i Strategiplan for Eidskog kommuneskoger 2017-2019 skal 1/3 av jaktterrengene tilbys høystbydende, og Bolskog er ett av disse. 

Terrenget er ca. 7 400 dekar, og kvoten 1-2 dyr.

Jaktlag som er interesserte i å få tilgang til elgjakt på Bolskog, må sende inn et bud innen 1. juli 2018.

Utfyllende opplysninger i "Prospekt for elgjakt på Bolskog" (PDF, 141 kB).

Spørsmål kan rettes til Julie Finsrud Lande på jfl@eidskog.kommune.no eller 62 83 37 08.