Utvikle jakttilbud på Enderud

Robert S. Eik Eidskog kommuneskoger ønsker å utvikle et nytt jakttilbud med guiding og overnatting på Enderud.

I første omgang er det aktuelt å tilrettelegge for guidet elgjakt på Enderud-terrenget i 2018 og 2019.

Dette terrenget er ca. 11 650 dekar, og har en kvote på 5-6 elger i året. Hvis dette blir vellykket, kan det åpnes for å utvikle tilbudet videre.

Tilbyder må fylle formelle krav til elgjakt og ha egne jakt- og ettersøkshunder.

Vi vektlegger personlig egnethet og erfaring fra jakt.

Vi ønsker et grovt forslag på hvordan tilbudet kan se ut og prisoverslag på dette oppdraget. Tilbudet må beskrive hvem som er involvert i oppdraget, deres kompetanse og tilgang på hunder. Det er også ønskelig at det henvises til referanser i forhold til tidligere jaktutøvelse og/eller jaktguiding.

Tilbyderen som velges ut, vil inviteres til møter der oppdraget avklares nærmere før avtale inngås.

 Frist for innsending er 1. juli 2018.

 Tilbud sendes på e-post til:

postmottak@eidskog.kommune.no

 

Eller som brev til adresse:

Eidskog kommune
Postboks 94
2231 SKOTTERUD

Vennligst merk dette «Jakttilbud Enderud».

Eidskog kommuneskoger påberoper seg retten til å velge fritt blant de tilbudene som kommer inn, uavhengig av pris.