Jord- og skogbruk

Klikk for stort bilde Robert Eik

Landbruk - næring med betydning

Eidskogs jordbruk, husdyrhold og skogbruk omsetter for over 100 millioner kroner hvert år.

Landbruksmeldingen slår fast at matproduksjonen skal økes med 20 % de nærmeste 20 årene. Dette skal landbruket i Eidskog være med på!

 

Kontaktpersoner Jord- og skogbruk

Landbruksforvaltning
Navn Oppgaver Telefon E-post
Julie Finsrud Lande Kommuneskogen, gardskart og skogbruk 62 83 37 08 e-post
Inge Kringeland Jordbruk 62 83 36 70 e-post
Svein Åge Jakobsen Jordbruk og konsesjon 62 83 36 75 e-post
Viltnemda
Navn Oppgaver Telefon E-post
Vakttelefon Viltnemda - fallvilt 479 03 415
Frank Aulie Leder viltnemda 959 81 168 e-post