Jordbruk

På et typisk gårdsbruk i Eidskog drives det kornproduksjon i kombinasjon med skogbruk. Hele 75% av jordbruksmarka blir brukt til korn, mest havreproduksjon, men også en del bygg. Hvis alt korn som dyrkes i Eidskog går til menneskemat, dekker det over 100 000 personers forbruk.

Jorda kan med fordel brukes mer variert. På noen kornarelaer ville avlingene blitt bedre med gras. Andre steder er jorda god nok til poteteter, grønnsaker eller bær. Enkelte bønder har satset stort på slike arbeidskrevende produksjoner, men her ligger det et potensiale for flere i Eidskog.

Les mer om produksjonstilskudd