Søk om investeringsmidler i landbruket

Klikk for stort bilde

Vi minner om at fristen for å søke om investeringsmidler i landbruket har en søknadsfrist til Eidskog kommune som er 15. desember.

Har du et spennende prosjekt som du jobber med men som enda ikke er 100 % ferdig så kontakt oss like vel så ser vi om det er mulig å få den med i denne søknadsrunden.

Eidskog kommune ønsker at flere i kommunen satser på å utnytte eiendommen sin, kunnskapene sine eller andre ressurser de rår over for å øke verdiskapingen, skape lokale arbeidsplasser og mer live i kommunen. Trenger du hjelp å veiledning så finner du oss på rådhuset i 4 og 5 etasje.

 

Innovasjon Norge har tiltak både som lån og tilskudd innen forskjellige områder. Skal du finne mer ut om dette så kan du besøke deres hjemmeside

Kort informasjon om inverteringer i tradisjonelt landbruk:

Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering hvis du har et lønnsomt prosjekt.

Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. Generelt prioriteres prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen tilsier det.

Hvem kan få finansiering?

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også samdrifter) med tilknytning til landbrukseiendommer. Generelt for alle formål gjelder at det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for  næringsvirksomhet av et visst omfang.

Hva kan vi finansiere?

Det kan gis:

  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
  • Tilskudd til investeringer i frukt og bærdyrking
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der landbruk tilbys dårlige vilkår av det private bankvesenet

Kort informasjon om tilleggsnæringer:

Bygdenæring – investering og bedriftsutvikling

Ønsker du å videreutvikle en bygdenæring på gården? Da kan du få tilskudd og lån hos oss hvis du har et lønnsomt prosjekt.

Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanse­oppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter o.l

Hvem kan få finansiering?

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer, samt mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Hva kan vi finansiere?

  • Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter
  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Lån til investeringer
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der det tilbys dårlige vilkår av det private bankvesenet

Mer informasjon om spesielle kampanjer finner du her

Vi er her for å få i gang mer aktivitet i kommunene og vi planlegger ulike arrangementer/tiltak i kommende år for å sette fokus på områder der det er muligheter for vekts og utvikling i Vår kommune.

Velkommen til en ta kontakt med oss.

Beste hilsen

Eidskog kommune
Oss på Landbruk