Skogbruk

Eidskog er en stor skogbrukskommune. 75% av arealet er dekket av produktiv skog. Grana trives best og kvaliteten på den er så god at det her vokser noe av landets flotteste grantømmer.

Årlig hogges det ca.130 000 m³ skogsvirke i kommunen. Laster vi dette opp på vogntog, vil det si at det går 15 vogntog ut av skogene hver eneste arbeidsdag gjennom året. Førstehåndsverdien av dette er ca 50 millioner kroner.

Eidskog har lange tradisjoner som videreforedler av trevirke, men i dag er det bare ett av de store sagbrukene igjen. Det videreforedler ca. 70 000 m³ grantømmer årlig.

Jakt
Eidskog kommuneskoger har leid ut 1/3 av utmarksarealet til kommersiell jakt, til høystbydende. 2/3 har blitt leid ut til tradisjonell jakt etter Statskog Borregaard sine satser.

Småviltjakta blir leid ut til Eidskog jeger- og fiskerforening.

Skogfaglig råd
Kommuneskogen tilbyr skogfaglig rådgivning til skogeiere. Kommuneskogen har lang og god erfaring med drift av skogseiendommer. 
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan kommuneskogen kan bistå med rådgivning for å utvikle din skogeiendom.