Rekrutter til skogs

Rekrutter til skogs - Klikk for stort bildeRekrutter til skogs

Hjelp ungskogen og rekruttene fram!

 

Er du skogeier og har arealer i skogen som trenger ungskogpleie eller forhåndsrydding? Da kan du benytte deg av arbeidskraft fra prosjektet «Rekrutter til skogs».

 

Kommunene og kontaktutvalgene for skogbruk ønsker å bidra til at flere skogeiere ser muligheten til å ta ansvaret for ung arbeidskraft i skogen. Vi kan tilby deg ungdom med arbeidsleder for oppdrag i skogen din, hvis du ikke selv ønsker å være arbeidsleder og arbeidsgiver.

Prosjektet er helt avhengig av at skogeierne ønsker å benytte deg av disse ungdommene. Om behovet er lite eller stort, så kan vi hjelpe. Selv små oppdrag er av interesse. Så ta ansvar for å få ungdom interessert i skogbruk til det beste for skogbruket i framtida!

Ungskogpleie utført av ungdommene er berettiget til 25 % statstilskudd, og skogfond kan benyttes for dekking av kostnaden. Det gir 85 % skattefordel. Om skogeier stiller som arbeidsleder, gis det også tilskudd til dette.

Disse ungdommene koster fra 160 til 200 kroner timen. Skogeiers egenandel etter tilskudd og skattefordel er på rundt en fjerdedel av dette. Selvsagt vil ikke arbeidsprestasjonen på helt nye rekrutter være like høy som på erfarne skogsarbeidere, så kostnaden pr. dekar kan bli det dobbelte i starten. I denne fasen vil kommuneskogene ta ansvaret slik at ungdommene har noe erfaring før oppdragene går ut til private skogeiere.

Har du arealer som trenger ungskogpleie eller forhåndsrydding, ta kontakt med oss på epost eller telefon. Så avtaler vi oppdragsstørrelse, om du vil ha innleid hjelp eller stiller som arbeidsleder og arbeidsgiver selv.

Kontakt:

Reidar Steffenstorpet (reidar.steffenstorpet@kongsvinger.kommune.no / 947 82 269)

Julie Finsrud Lande (julie.finsrud.lande@eidskog.kommune.no / 62 83 37 08)

Om prosjektet «Rekrutter til skogs»

Ungdommene som er med i «Rekrutter til skogs», får opplæring og deltar på Aktivt Skogbruk-kurs i ungskogpleie. I prosjektet blir de utstyrt med arbeidsklær/verneutstyr, motorryddesager og drivstoff.

Prosjektet er nå inne i sitt tiende år og totalt har 74 ungdommer hatt sommerjobb i skogen. Mange av disse har gått videre til skogskoler eller er døtre og sønner av skogeiere og ender selv opp som skogeiere etter noen år.

I tillegg til at det hvert år har blitt tatt inn nye «Rekrutter» har prosjektet bidratt til å skaffe arbeidsoppdrag til foregående års rekrutter.

I praksis blir de fleste av ungdommene midlertidig ansatt på kommuneskogen for så og leies ut til den enkelte skogeier. Skogeier får da kun tilsendt faktura for utført arbeid, øvrig administrasjon ordner prosjektet. Arbeidsleder som følger ungdommen vil også utføre ungskogpleiearbeid og arbeidskostnaden for dette vil komme på samme faktura til skogeier. Det er også fullt mulig at skogeier står som arbeidsleder og arbeidsgiver.

Er du usikker på hvor mye penger du har på skogfondskontoen? Sjekk selv på skogfond.no eller Altinn.

Hilsen

Julie Finsrud Lande og Reidar Steffenstorpet

For prosjektet «rekrutter til skogs»