Eiendomsskatt

 

Kommunen innførte eiendomsskatt i 2007.

Etter omtaksering i 2017 er bunnfradraget 125 000 og promillesatsen er på 5.0 0/00

Klagefristen er 20.04.2017
​Klage sendes skriftlig til postmottak@eidskog.kommune.no

Henvendelser angående eiendomsskatt gjøres til følgende adresse:

Eidskog kommune


Postboks 94
2231 Skotterud

Telefon servicekontor : 62 83 36 00

Besøksadresse:

Rådhusvegen 11
2230 Skotterud

Sist endret 24.11.2017

Kontakt

Bente Hauge
Bente Hauge
Eiendomsskatt