Endring av skattekort

Som en del av moderniseringsløpet i Skatteetaten pågår det nå et større prosjekt innenfor forskudd, skatteberegning og skatteoppgjør. Modemiseringen vil også bidra til mer brukervennlige digitale tjenester for  skattyterne, hvor av en er ny tjeneste for endring av skattekort.

Kongsvinger kommune var først med å ta i bruk løsningen i desember 2015. Fra 24. februar får innbyggerne i Eidskog, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner ta ibruk den nye tjenesten. Deretter vil samtlige kommuner innlemmes i løpet av 2016.

Skattekontorene i kommunene og Skatteopplysningen er godt informert, og lært opp i bruken av den nye løsningen, slik at de vil kunne bistå innbyggerne ved behov.

 Mer informasjon fra skatteetaten