Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du skal rapportere.

Om frister og innlevering: 

Næringsrapport skatt - innlevering på skattetaten.no