Næringsrapport skatt

 Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold.

Se skatteetaten.no/testdegselv

Frist: 31. mai 2016