Skatt

Skatteoppkreveren i Kongsvinger og skatteoppkreveren i Eidskog slår seg sammen og blir ett felles kontor fra 01.01.2017.

Nytt navn er Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor.

Vår besøksadresse er Fjellgata 9, 2212 Kongsvinger med samme inngang som Skatt øst.

Åpningstid mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00.

Ved skriftlige henveldelser benytt epost: skatt@kongsvinger.kommune.no eller postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Sist endret 04.01.2017