Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor

Skatteoppkreveren i Kongsvinger og skatteoppkreveren i Eidskog ble slått sammen til ett felles kontor 01.01.2017, under navnet Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor.

Vår besøksadresse er fra samme dato Fjellgata 9, 2212 Kongsvinger med samme inngang som Skatt Øst.

Telefontid er mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30
Besøkstid mandag - fredag kl. 09.00 – 15.00.

Kontakttelefonnummer er 62874000, om Kongsvinger kommunes servicetorg.

For innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift skal følgende kontonummer for Kongsvinger og Eidskog brukes:

 

Skatteinnbetalingskonto for Kongsvinger:           6345 06 04021

Skatteinnbetalingskonto for Eidskog:                   6345 07 04204

 

Innbetaling krever bruk av KID. KID kan du lage ved å følge denne linken eller ved å kontakte Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor.

Ved skriftlige henvendelser benytt epost: skatt@kongsvinger.kommune.no eller postadresse:

Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Kongsvinger kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger