Publisert 17.06.2019

 

Kommunestyret har fattet vedtak om at det skal gjennomføres en evaluering av driften ved Bakketun, dvs. en full gjennomgang av tilbudet med tanke på brukere, ansatte og nærmiljø på Magnor.

Publisert 12.06.2019

Frist 23.08.2019

Les hele kunngjøringen

 

Publisert 03.06.2019

Miljøverndirektoratet har vedtatt å innføre en ny støtteordning for de kommunene i Norge som er innenfor rovdyrsonen og som har ulverevir i sin kommune.

Målet med disse midlene er å kunne sette i verk konfliktdempende tiltak eller utbetale kompensasjon for ulempene det er å ha ulv i vårt område.

Ordningen gjelder for kommuner som har ett eller flere ulverevir.

Publisert 15.05.2019

Eidskog kommune arbeider med en detaljreguleringsplan for Gaustadvegen næringsområde. Målsettingen er å etablere grunnlaget for et framtidsrettet næringsområde ved Magnor.

Gaustadvegen næringsområde er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse. Det foreligger ikke tidligere reguleringsplan eller alternative utkast for næringsområdet.

Publisert 15.03.2019

 

Eidskog kommunes informasjonstavle ved Morokulien infosenter er nå i drift og de som er interesserte i annonsering av arrangementer/.-begivenheter eller profilering av virksomhet kan lese mer om regler for bruk av informasjontavlen her. 

Publisert 25.10.2018

 

 

 

 

 

Eidskog kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy og vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder. Vi tar sikte på at dette trer i kraft fra midten av januar 2019.

Publisert 23.10.2018

Eidskog kommuneskoger tilbyr elgjakt med erfarne guider i et naturskjønt skogsterreng på Enderud. Jakta tilbys sammen med overnatting på Enderudhytta som ligger idyllisk til ved Nordre Billingen. Hytta har innlagt strøm og vann, nytt sanitærbygg med toaletter og dusjer, gapahuk, badestamp og badstue.