Publisert 25.05.2018
Publisert 09.11.2017

Ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19 i Eidskog kommune

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Innlandet fylkeskommune har fått tildelt kr 65,6 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Eidskog kommune har fått en ramme lik kr 1.217.680 til fordeling lokalt.