Åpent tilbud prospekt

Klikk for stort bilde

Rådyrjakt, småviltjakt, beverjakt og fiske

Bolskog - Eidskog kommune

Eidskog kommune
Pb 94
2231 Skotterud
Organisasjonsnr. 964 948 054

Eidskog kommuneskoger ønsker tilbud på rådyrjakt, småviltjakt, beverjakt og fiske i Bolskog. Etter retningslinjer i Strategiplan for Eidskog kommuneskoger 2017-2019 skal 1/3 av jaktterrengene tilbys høystbydende, og Bolskog er ett av disse.

Forutsetning

All omsetning, utøvelse og organisering av jakt skal skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Kriterier

Følgende kriterier ligger til grunn for jakt og fiske på Bolskog:

  • Jakt og fiskelaget skal ha en kontaktperson som fyller formelle krav. Kommunen forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering av kontaktpersonen før avtale inngås.
  • Jakt og fiskelaget skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund for rådyrjakt og ha skriftlig avtale om dette. Hvis det brukes egen hund, skal det dokumenteres at den er godkjent.
  • Pris etter tilbudsforespørsel, fastsatt i en samarbeidsavtale.
  • Jegere må fylle de formelle kravene for jakt for å delta på jakten.
  • På grunn av at kommunen jobber med en ny strategi for kommuneskogen, gjelder avtalen bare for én sesong.
  • Det skal tas kontakt med elgjaktlaget før jakten starter og tas hensyn til samjakt. Dersom elgjaktlaget ønsker det, må småvilt- og rådyrjakten stanses den første uka av elgjaktperioden.

 

Kvote

Gjeldende rådyrkvote er 7 frie dyr. Kvoten kan bli endret.

 

Omfang

  • Jaktlaget leier retten til rådyrjakt, småviltjakt, beverjakt og fiske i teigen Bolskog, gardsnummer 3 bruksnummer 18. Teigen er ca. 7 400 dekar stor. Av dette er ca. 90 dekar vann (se kart på side 4).
  • Avtalen gjelder fra og med august 2019 til og med 30. april 2020.
  • Jaktlaget har ikke anledning til framleie av arealet som omfattes av avtalen.
  • Gjensidig oppsigelsesfrist i avtaleperioden er 6 mnd.

 

Leiepris

For rettighetene til jakt og fiske nevnt i avsnittet omfang, betales det en årlig leie i henhold til avtale. Leien betales innen 1. desember hvert år.

 

Bud

Eidskog kommuneskoger ønsker at jaktlag som er interesserte i å få tilgang til elgjakt på Bolskog, sender inn et bud innen 26. juli 2019.

 

Budet sendes på e-post til:

postmottak@eidskog.kommune.no

 

Eller som brev til adresse:

Eidskog kommune

Postboks 94

2231 SKOTTERUD

 

Vennligst merk dette «Jakttilbud Bolskog».

 

Budet må beskrive hvem som er med i jaktlaget og hvilken pris laget ønsker å betale. Det er ønskelig at det henvises til referanser i forhold til tidligere jaktutøvelse.

 

Eidskog kommuneskoger påberoper seg retten til å velge fritt blant de budene som kommer inn, uavhengig av pris.

 

Eidskog kommuneskoger, 5. juli 2019.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde