KORONASITUASJONEN

Klikk for stort bilde   

 

 

Koronatelefon 489 99 278 i Eidskog fra og med 31.08.20

 

Koronatelefonen i Eidskog tlf. 489 99 278 er åpen for deg som bor eller oppholder deg i Eidskog.

Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 09 og 14.

 

Hvem bør testes?

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19; feber, hoste, tungpusthet og tap av smak- eller luktesans.
  • Hvis du har vært utsatt for smitte: vært i nærkontakt med noen med bekreftet koronavirus eller etter reise i land/regioner hvor det de siste 10 dagene har vært høy forekomst av koronavirus.
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
  • Se oversikt over gjeldende testkriterier fra fhi
  • Se oversikt over symptomer på koronaviruset her

Hvor henvender du deg?

  • Ring koronatelefonen – tlf. 489 99 278 for å avtale testing – hverdager kl. 09 -14
  • Du får der beskjed om når du skal møte til test.
  • Ingen tester gjennomføres uten at det avtalt på forhånd.
  • Testing foregår utenfor Furulund aktivitetssenter, ved siden av Eidskog helsetun.

Svar på prøven

 

Karantene og isolering

Oppdatert informasjon om karantene og isolering er å finne på folkehelseinstituttets hjemmeside:

Råd om karantene og isolering

 

Status pr 18.09.20 for Eidskog kommune: 
Til sammen er 6 personer smittet siden koronapandemien startet.
Pr. 18.09.20 er over 1100 covid-19 tester tatt i Eidskog kommune.

Eidskog legesenter, link til informasjon for pasienter  (PDF, 209 kB)

Les mer her om Testsenteret for covid-19 ved svenskegrensen for innreisende til Norge.

 

 

NAV, sosialtjenester, arbeid og næringsdrivende

Fra og med mandag 24.08.2020 gjelder følgende for NAV Eidskog mottak og drop-in:

NAV følger helsemyndighetenes råd om å ha minst mulig fysisk kontakt med hensyn til smittefare for covid-19.

Vi forsøker derfor å begrense dette i så stor grad som mulig og håper på forståelse for dette.

Ved henvendelser som haster og som ikke kan løses via digitale kanaler eller pr telefon, kan du henvende deg i mottak følgende tider:

Mandag:          kl. 12.00 - 14.00

Torsdag:          kl. 12.00 - 14.00

Dørene vil være lukket og vi ber deg om å holde avstand til den som står foran deg. Hold køen til venstre. Du vil bli loset inn i mottaket av en veileder da det er din tur. Sprit hendene før du går inn.

Har du symptomer så kontakt oss via vakttelefon, tlf 47 08 56 02 eller skriv til oss på nav.no.

Åpningstidene er med forbehold om at smittespredningen ikke øker lokalt og regionalt. Dette kan igjen føre til at gjenåpningen utsettes til en senere dato eller at det med kort varsel blir stengt for ikke-planlagte henvendelser.

Kanskje ditt spørsmål kan besvares pr telefon? Ring vår vakttelefon: tlf. 47 08 56 02.

Gjelder det permittering, dagpenger, forskudd eller lønnskompensasjon, ring: tlf. 40 01 69 77  eller

tlf.  41 42 74 71.

Vi minner om at nav.no er åpent døgnet rundt og at også Kontaktsentret 55 55 33 33 kan benyttes.

Næringsdrivende:

Oppvekst, skole, barnehage, barnevern, helsestasjon

Tjenester for barn og unge - Barnehage og grunnskole.

Barnehage- og skolestarten gjennomføres i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med kommuneoverlegen.

Med bakgrunn i at vår kommune og regionen fortsatt har god kontroll over smittesituasjonen, legges gult nivå i smittevernveilederne til grunn i starten på det nye barnehage- og skoleåret. Dette innebærer ordinært oppmøte i den respektive barnehage og skole. Barnehagene og skolene legger til rette for smittevernstiltak i henhold til veiledere publisert av Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at ingen barn, elever eller ansatte som er syke kommer i barnehagen eller på skolen. Videre legges det til rette for god håndhygiene og avstand mellom mennesker i skolen og barnehagen. Friminutt avvikles avdelings- eller klassevis.

Angående kroppsøving i skolen, gjennomføres fysisk aktivitet der dusjing ikke er påkrevet inntil videre.

Skoleskyss gjennomføres i henhold til vedtak fra Innlandstrafikk. Dersom det er spørsmål knyttet til skoleskyssen, ta kontakt med den aktuelle skolen.

Møter i barnehage og skole gjennomføres gjennom høsten i henhold til smittevernsreglene, disse blir opplyst nærmere om i tilknytning til møteinnkalling..

Dersom du har behov for tjenester fra helsestasjon, barnevern, flyktningtjenesten og pp-tjenesten mottas henvendelser etter ordinære rutiner.

Endringer i kommunens smittesituasjon kan medføre endringer i barnehagens og skolens organisering på kort varsel.

Smittevernveilederne finner du her.

Helse og omsorg:

Økonomiavdelingen:

 

Kultur, samfunn, idrett, fritid, lag og foreninger mm:

Lag og foreninger - Ekstraordinære tilskuddsordninger ifbm koronapandemien (PDF, 76 kB)

Andre tiltak i Eidskog kommune:

  • TISK-Strategien - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene
 

Diverse nettsider om korona: