Covid - 19 vaksine

Klikk for stort bilde  

  

Koronavaksine 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Eidskog kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.


Hvordan foregår vaksineringen?

Alle blir kontaktet med tilbud om vaksinering etter hvert som det er deres tur.

Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen eller kommunen for å sette seg på venteliste. 

Eidskog kommune starter vaksineringen i uke 1 for beboere på helsetunet. Fra uke 2 kan inntil 20 prosent av vaksinene avsettes til helsepersonell. Det jobbes med prioritering her.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først.

Prioriteringsrekkefølgen fra FHI:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  Underliggende sykdommer (DOCX, 16 kB) 
5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  Underliggende sykdommer (DOCX, 16 kB)
6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Oppfordring

Innbyggere som har fastlege i Eidskog:
Vi oppfordrer alle som har fastlege i Eidskog om å lage en bruker på besøklegen.no og registrere e-post adresse og telefonnummer der. Det gjør det lettere å gi beskjed om vaksinering.

Innbyggere med fastlege i annen kommune:
Har du fastlege i en annen kommune skal du likevel vaksinere deg i Eidskog. Vi tar kontakt med de som er folkeregistrert i kommunen etter hvert som de blir aktuelle ift  prioriteringsrekkefølgen til FHI.

Har du sykdommer/tilstander som nevnt i pkt. 4 og utover i prioriteringsrekkefølgen kan du ringe kommunen å registrere mobilnummeret ditt slik at vi lettere kommer i kontakt med deg når det er din tur. Du kan ringe kommunen på 62 83 36 00.

Tidsplan
Se folkehelseinstituttets foreløpige tidsplan for når du får vaksinere deg her.

Status på vaksinering i Eidskog 
Kommunen følger prioriteringsrekkefølgen til FHI.

12.02.21
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper - fullvaksinert.
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper - har fått dose 1 og mange også dose 2
3. Alder 75-84 år - startet vaksinering med dose 1

Ut fra de vaksineleveransene kommunen får nå så vil det gå noen uker før vi er ferdig med gruppe 3.
Helsepersonell vaksineres parallelt ved at inntil 20 % av dosene kan gis til denne gruppen.

Du kan følge med på vaksinering i Eidskog og resten av landet på
Koronavaksinasjonsstatistikk - FHI

 

Mer informasjon om koronavaksine
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
Kort informasjon om koronavaksiner:   Koronavaksine på 1-2-3 
Informasjon om vaksinen (brosjyre):  Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (Biontech og Pfizer)