Eidskog kommune digitaliserer utsendelse av faktura fra midten av januar 2019

Klikk for stort bilde Britt Kristin Ingelsrud

 

 

 

 

 

Eidskog kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy og vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder. Vi tar sikte på at dette trer i kraft fra midten av januar 2019.

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Brevgiro  

De nye fakturaene kan ikke benyttes for betaling via brevgiro da de er uten girodelen. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett,  fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på rådhuset. På rådhuset kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter.

Informasjon som må fylles ut på den tomme giroblanketten er: 
Beløp,  betalerens bankkontonummer, betalt av, betalt til, kundeidentifikasjon (KID), kroner og øre og til konto.

Faktura sendes til andre mottakere enn deg selv 

Har du i dag en forretningsfører/annen mottaker som mottar faktura på vegne av deg, vil de nye distribusjonsformene Vipps og Digital postkasse  overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”. Vi anbefaler derfor dere som har “annen mottaker” til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Vi anbefaler at det opprettes avtalegiro/efaktura for løpende fakturaer

Dersom du benytter nettbanken til å betale faktura er det en fordel å opprette både avtalegiro og efaktura. Du vil da kunne se hele fakturaen i nettbanken.  Referansenummer/kidnummer som skal benyttes ved opprettelse av avtalegiro og efaktura finner du på tilsendt faktura eller ved å henvende deg til kommunen.

Dersom du ikke benytter nettbanken, men vil opprette avtalegiro kan du kontakte din bankforbindelse eller Eidskog kommune så er vi behjelpelige med dette.

Hvis det er noen spørsmål kan du ringe Eidskog kommune v/ Mona Bergersen på tlf. 62 83 36 50 eller Jorunn Wilsberg Tangen tlf. 62 83 36 38.