Eidskog kommune er en del av et Interreg-prosjekt med navn «Cora».

Klikk for stort bilde

Her samarbeider Hedmark og vår naboregion Värmland i et og samme prosjekt hvor en skal undersøke mulighetene for grenseoverskridende bredbånd over en landegrense – og i dette tilfellet også over grensen mellom et EU-medlemsland og et ikke-medlemsland.

Partnere fra Hedmark er Hedmark fylkeskommune, Grue kommune, Eidskog kommune og Kongsvinger kommune.  En sentral del for Hedmark blir gjennomføring av en pilot som skal undersøke mulighetene for å utnytte at det bygges ut bredbånd og stamnett på svensk side frem til den norske grensen.

Les mer på prosjektets webside