Eidskog Kommune har fått ny lastebil

Denne er levert kommunen og erstatter vår gamle lastebil fra 2003.
Bilen skal benyttes til snøbrøyting, strøing, salting, gruskjøring, og er med i kommunens egne investeringsprosjekter.

Til drift og vedlikehold er dette en støttemaskin for vår gravemaskin.
Lastebilen er i daglig bruk fra og med i dag, og skal følge oss i mange år fremover.