Totalforbudet er opphevet

Totalforbudet mot bruk av alle typer ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark er opphevet. Vi er tilbake i normaltilstand. Det innebærer at det er lov til å grille der det er forsvarlig.

Logo brann - Klikk for stort bilde

 

 

Forbudet oppheves fordi det har kommet nedbør de siste dagene. Det generelle bålforbudet i skog og mark gjelder imidlertid fortsatt.
Det er fortsatt mye tørr vegetasjon i skog og mark, som tørker raskt med litt vind og eller sol, og som er meget lettantennelig.
Minner også om den enkeltes ansvar og krav til aktsomhet og ber om årvåkenhet ved all ferdsel og aktivitet i skog og mark, og ved tilløp til brann, varsler brannvesen på telefon 110 straks.