Ekstraordinær båndtvang i Eidskog kommune vinteren 2018

 

Eidskog kommune har nå innført ekstraordinær båndtvang. De uvanlig store snømengdene gjør fremkommelighet og tilgang til mat vanskelig for viltet, som derfor vil trekke nærmere bebygde områder.

Med begrunnelse i hensynet til viltet, har Eidskog kommune vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang med umiddelbar virkning i hele kommunen og gjelder frem til ordinær båndtvang starter 1. april.

Noen hunder vil kunne ta igjen og fysisk angripe rådyr som stamper i snøen, men også små hunder utløser fluktreaksjon. Selv om rådyret overlever selve møtet med en liten hund, kan gjentatte forstyrrelser tære så hardt på fettreservene at dyret bukker under mot slutten av vinteren. Såfremt hundene holdes i bånd vil rådyrene normalt oppgi flukten etter en kort strekning.

En hund flyter bedre på snøen enn et rådyr, og en løs hund kan gjøre stor skade.

Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

Hele forskriften kan leses ved å klikke på linken

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 05.03.2018 11:21