Evaluering av driften ved Bakketun

Klikk for stort bilde

 

Kommunestyret har fattet vedtak om at det skal gjennomføres en evaluering av driften ved Bakketun, dvs. en full gjennomgang av tilbudet med tanke på brukere, ansatte og nærmiljø på Magnor.

Spørreundersøkelse fra bedrekommune er sendt ut til brukere, ansatte og naboer. I løpet av uke 25, eller 26 vil den gå ut til samarbeidspartnere også. Svarfrist på undersøkelsen er 12. august. Undersøkelsen går til digital postkasse, men dersom du ikke bruker Digipost vil du motta et brev med innloggingsinformasjon etter ca. 2 uker.

Eidskog kommune håper at alle som har mottatt undersøkelsen tar seg tid til å svare da dette er viktig for evalueringen av tilbudet. 

Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til Lise Coucheron Krogstad, tlfnr: 48174415. 

På forhånd takk for hjelpen!