GIVAS har fattet vedtak om at abonnementsvilkår og VA-norm skal sendes på høring.

Normene skal gjelde for de fire eierkommunene til GIVAS. 

GIVAS har tidligere fattet vedtak om at Kommuneforlagets «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» skal legges til grunn som vilkår for leveranse av vann- og avløpstjenester til abonnentene.

Bestemmelsene ble revidert i 2017, og for at siste revisjon skal være gyldige må det fattes nytt vedtak om dette.

Norsk Vann har utarbeidet en generell mal for VA-normer publisert på www.VA-Norm.no

VA-Normen beskriver de tekniske krav som skal ligge til grunn for utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.

GIVAS vedtok i sak 034/17 og sak 035/17 at «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» og «VA-norm» sendes på høring på generelt grunnlag (oppslag i presse) samt til berørte organisasjoner som representerer abonnentene.

Uttalelser og merknader til forskriften sendes skriftlig til post@givas.no eller GIVAS, Otervegen 9, 2211 Kongsvinger innen 01.05.2018

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 15.03.2018 08:44