Høring- forslag til kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem

 Helsetunet - Klikk for stort bilde


En av de nye bestemmelsene i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1 juli 2017 og høringsfristen er satt til  1juni 2017. Ber om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@eidskog.kommune.no

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 04.04.2017 10:15