Høring – Oppheving av reguleringsplan Golfbane – Nevjen

Eidskog kommune har vedtatt å legge, sak 17/1046, ønske om oppheving av reguleringsplan for golfbane gnr. 62, brn. 2 m.fl., ut til offentlig ettersyn.

Eidskog kommune har vedtatt å legge, sak 17/1046, ønske om oppheving av reguleringsplan for golfbane gnr. 62, brn. 2 m.fl., ut til offentlig ettersyn. Hjemmel er pbl. § 12-10.

 

Bakgrunnen er at forslagsstiller og grunneier Øystein Gundersen la ned golfanlegget i 2011 og tilbakeførte arealet til landbruk. Planområdet omfatter hele eiendommen gnr. 62, bnr.2.

 

Sakens samlete dokumenter ligger under arkivsak 17/1046.

Uttalelser sendes til Eidskog kommune, pb. 94, 2231 Skotterud eller postmottak@eidskog.kommune.no innen 16. oktober 2017

 

Kommunens saksbehandler er Lars Haugen Grenaker

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 19.09.2017 08:54