Høring - Vedr. jakt på hjort og endring av minstearealet på rådyr i Eidskog kommune - Frist 12.02.2020

Klikk for stort bilde  

Høring vedr åpning av jakt og minsteareal på hjort og endring av minstearealet for rådyr i Eidskog kommune

Høring vedr åpning av jakt og minsteareal på hjort i Eidskog kommune

Eidskog kommune v/viltforvaltningen sender saken om åpning av jakt og minsteareal på hjort ut på høring.

Høring finner du her: Høring vedr. åpning av jakt og minsteareal på hjort  (PDF, 212 kB)

 
 

Høring vedr endring av minstearealet for rådyr

Eidskog kommune v/viltforvaltningen sender saken om endring av minsteareal for rådyr ut på høring.

Minstearealet for rådyr i Eidskog kommune er i dag 1000 daa. Med bakgrunn i rådyrstammens størrelse foreslås det å endre minstearealet til 500 daa for hele kommunen.

Høring finner du her: Høring vedr endring av minstearealet for rådyr (PDF, 177 kB)

Aktuelle dokumenter finnes på www.eidskog.kommune.no

Uttalelser sendes til Eidskog kommune, pb. 94, 2231 Skotterud. Eller postmottak@eidskog.kommune.no innen 12.02.2020.

Kommunens saksbehandler er Aina N. Stensønes