Høringsmøtet om bygging av nytt renseanlegg i Eidskog 03.11.20

Klikk for stort bilde Magnor Renseanlegg

 Se opptak av møtet 

Den 3.11 var det åpent digitalt høringsmøte med innbyggerne i Eidskog angående bygging av nytt renseanlegg. 

 

  Bakgrunn: 

  GIVAS har gjennom flere år utredet og arbeidet med en ny avløpsløsning i Eidskog kommune. Årsaken er at dagens anlegg er generelt nedslitte og rensekravene i kommunens utslippstillatelse overholdes ikke. Mest alvorlig er det imidlertid at anleggene ikke tilfredsstiller krav i Arbeidsmiljøloven, og det er i dag svært belastende for de ansatte å drifte anleggene, spesielt Magnor renseanlegg.

  Uansett valgte alternativ vil en ny avløpsløsning i Eidskog være kostbart. Dette er grunnen til at GIVAS over flere år har utredet og vurdert forskjellige tekniske løsninger. En løsning for framtiden må både ta hensyn til investeringer og driftskostnader. Den mest optimale løsningen vil avhenge av hvor langt perspektiv man ser investeringen i.

  Dagsorden i møtet:

  • Informasjon fra Eidskog kommune og GIVAS
  • Gjennomgang av sakgrunnlag og ulike alternativer i saken fra GIVAS
  • Spørsmål og kommentarer fra innbyggere

  Du finner sakspapirene til saken her

  Lenke til opptak av møtet på youtube her