Hund – Hjortevilt

På grunn av store snømengder ber vi om at alle hundeeiere er ekstra påpasselig med å ha kontroll på sin hund når den er løs. Det vil ikke bli opprettet ekstraordinær båndtvang i Eidskog kommune vinteren 2018. Det betyr IKKE at hundene kan løpe fritt uten tilsyn av eier. I hundeloven står det tydelig at selv om det ikke er båndtvang, må hunden holdes under kontroll når den er løs.

 

Den offisielle båndtvangsperioden er i fra 01. april til 20. august, da skal hunden bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller skader storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

 

Lov om hundehold (hundeloven)

 

§ 4 Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

 

Hunder kan være løse bare når de

a)

blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

 

b)

er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

 

Eidskog kommune ber om at hundeloven følges og respekteres..

 

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 13.02.2018 14:37