Inspeksjon av høyspenningsnettet med helikopter 2021

Klikk for stort bilde 

Elvia informerer:

Som en del av vår lovpålagte inspeksjon av høyspenningsnettet flyr vi i deres kommune i perioden fra uke 22 til uke 30. En mer nøyaktig og til enhver tid oppdatert tidsplan finnes på våre nettsider:https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/helikopterbefaringer-sikrer-stromnettet/her-flyr-vi-med-helikopter-sommeren-2021

Formålet med inspeksjonen er å avdekke begynnende feil i nettet, og andre avvik. En mer utfyllende forklaring finnes på vår nettside:

https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/helikopterbefaringer-sikrer-stromnettet

I Eidskog:

Inspeksjon med helikopter skjer i uke 28 og 29, det vil si i perioden 12. - 25. juli 2021.