Inspirasjonskorpset - Fylkesmannen kommer til Helsetunet 18.06

 
 

Inspirasjonskorpset; Presentasjon av korpsmedlem Ine Wigernæs på youtube.