KORONASITUASJONEN

Klikk for stort bilde   

 

Status pr 01.08.20 i Eidskog: 
Det er et nytt smittetilfelle i dag. De to siste er smittet i Norge. Smittesporing er igangsatt.
Til sammen er 6 personer smittet siden koronapandemien startet, 4 av disse er friskmeldt.
Det er så langt utført ca. 530 tester i Eidskog.

Koronatelefonen i Kongsvingerregionen: 40 40 54 10 kl. 10.00-14.00 hverdager

  • Koronatelefonen bemannes av helsepersonell fra  Kongsvinger, Eidskog, Nord- og Sør Odal.
  • Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00.
  • Trenger du noen å prate med?
  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?

Melding til turister og tilreisende i Eidskog:

Turister og andre tilreisende til Eidskog kommune som vil teste seg for covid-19 mens de oppholder seg i kommunen, kan kontakte Eidskog legekontor på telefonnummer 62833750. Ring legesenteret om testing. Ikke møt opp på legekontoret. ​

NAV, sosialtjenester, arbeid og næringsdrivende:

 

NAV Eidskog informerer: (PDF, 118 kB)

Nav Eidskog holder fortsatt stengt for drop-in under ferien men tar mot henvendelser ved akutte situasjoner løpende via telefon 412 75 973. Også ordinære digitale kanaler kan benyttes.

Ved behov og vurdering - utfra den enkeltes situasjon- kan planlagte «hastemøter» avtales raskt.

Vi minner om at nav.no er åpent døgnet rundt og at også Kontaktsentret 55 55 33 33 kan benyttes.

Det planlegges for kontrollert og gradvis gjenåpning av mottak og dropp-in mandag 17/8 men i begynnelsen noe redusert i forhold til timer/dager per uke.

Dette under forutsetting at smittesituasjonen i forhold til Covid-19 ikke forverres i regionen og i grense kommunene i Sverige.

Det vil komme mer og endelig informasjon om gjenåpning og detaljer i begynnelsen av august.

 
 

Næringsdrivende:

 

Oppvekst, skole, barnehage, barnevern, helsestasjon

Tjenester for barn og unge - Barnehage og grunnskole.

I perioden etter 13.05.20 har alle barnehager og grunnskoler i Eidskog kommune hatt stedlig tilstedeværende opplæringstilbud etter ordinære planer. All aktivitet drives i henhold til aktuelle smittevernveiledere.

Smittevernveilederne finner du her.

I perioden fram til sommerferien og tidlig høst er kommunene i Norge anbefalt å følge gult nivå for smittespredning. Dette er ihensyntatt og innebærer blant annet at samtaler med hjemmet i hovedsak gjennomføres gjennom digitale kommunikasjonsmidler. Det samme gjelder foreldremøter og andre møter i barnehagens og skolens regi. Alle avslutninger i barnehagens og skolens regi utgår. Det er to unntak fra denne ordningen:

  1. Klasseforeldremøte for neste skoleårs 8.trinns elever. Skolen innkaller til møtet og tilrettelegger for gjennomføring i henhold til smittevernveiledere.
  2. Vitnemålutdeling for 10.trinns elever. Skolen inviterer og tilrettelegger for gjennomføring i henhold til smittevernveiledere.

Dersom du har behov for tjenester fra helsestasjon, barnevern, flyktningtjeneste og pp-tjeneste, mottas henvendelser etter ordinære rutiner.

 

 

Helse og omsorg:

 

Økonomiavdelingen:

 

Kultur, samfunn, idrett, fritid, lag og foreninger mm:

Lag og foreninger - Ekstraordinære tilskuddsordninger ifbm koronapandemien (PDF, 76 kB)

Andre tiltak i Eidskog kommune:

  • TISK-Strategien - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene
 

Diverse nettsider om korona: