Koronasituasjonen

Klikk for stort bilde KORONATELEFONEN:  489 99 278 - Telefonen er åpen man - fre kl. 9-11 og 12.30.-14.30.

19.02.21: Oversikt over nasjonale tiltak

Vaksinering Klikk for stort bildeSe punktet nedenfor angående vaksinering

05.03.21 Kommunen har 1 nytt smittetilfelle i dag
Smittesporing er gjennomført iht. retningslinjene. Smittevegen er kjent og smittekilden er ikke i vårt område.

Les mer om smittetilfeller under punktet "Smitteoversikter" nedenfor

Svensk politi har stengt de fleste grenseoverganger mot Norge.
I Eidskog er det kun på Magnormoen det er lov å passere inn i Sverige. Tiltaket gjelder frem til 31. mars
Les mer på polisen.se

26.02.21 Fra mandag 1. mars kan dagpendlere fra Sverige igjen reise på jobb i Norge!

Vi anbefaler svenske dagpendlere til å anskaffe personbevis fra skatteverketKlikk for stort bilde
for å dokumentere folkebokført bostedsadresse i Sverige.

Les mer på regjeringen.no

19.02.21 Nye nasjonale anbefalinger og regler for smittevern
Nye nasjonale retningslinjer:
Regjeringen har i dag lagt frem nye nasjonale anbefalinger og regler for smittevern. Les mer på regjeringen.no
Plakat med de nasjonale retningslinjene.

12.02.21 Reiseråd i vinterferienKlikk for stort bilde
Regjeringen anbefaler ingen reiser til utlandet i vinterferien,  
men åpner opp for reiser innenlands.
Her finner du reiseråd for vinterferien regjeringen.no og helsenorge.no  

11.02.21 Oppdatert informasjon om besøk og vaksinasjon fra Eidskog Helsetun, gjeldene fra mandag 15.02.21
Les mer om endringene under punktet "Helse og omsorg"

  Klikk for stort bildeEidskog Kommune oppfordrer alle til å ha fokus på smittevern og begrense antall nærkontakter.
  Test deg dersom du har mistanke om at du er smittet.

  • Hold avstand
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Begrens antall nærkontakter
  • Hold dere mest mulig hjemme.
  • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.
  • Bruk munnbind dersom du ikke kan holde 1 meter avstand til andre.

  Koronasituasjonen

  Vaksinering

    

  Klikk for stort bilde  

  Koronavaksine 

  Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

  Eidskog kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

  Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

  Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.


  Hvordan foregår vaksineringen?

  Alle blir kontaktet med tilbud om vaksinering etter hvert som det er deres tur.

  Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen eller kommunen for å sette seg på venteliste. 

  Eidskog kommune starter vaksineringen i uke 1 for beboere på helsetunet. Fra uke 2 kan inntil 20 prosent av vaksinene avsettes til helsepersonell. Det jobbes med prioritering her.

  I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først.

  Prioriteringsrekkefølgen fra FHI:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  Underliggende sykdommer (DOCX, 16 kB) 
  5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  Underliggende sykdommer (DOCX, 16 kB)
  6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
  7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 

  Oppfordring

  Innbyggere som har fastlege i Eidskog:
  Vi oppfordrer alle som har fastlege i Eidskog om å lage en bruker på besøklegen.no og registrere e-post adresse og telefonnummer der. Det gjør det lettere å gi beskjed om vaksinering.

  Innbyggere med fastlege i annen kommune:
  Har du fastlege i en annen kommune skal du likevel vaksinere deg i Eidskog. Vi tar kontakt med de som er folkeregistrert i kommunen etter hvert som de blir aktuelle ift.  prioriteringsrekkefølgen til FHI.

  Har du sykdommer/tilstander som nevnt i pkt. 4 og utover i prioriteringsrekkefølgen kan du ringe kommunen å registrere mobilnummeret ditt slik at vi lettere kommer i kontakt med deg når det er din tur. Du kan ringe kommunen på 62 83 36 00.

  Tidsplan
  Se folkehelseinstituttets foreløpige tidsplan for når du får vaksinere deg
   

  Status på vaksinering i Eidskog 05.03.20

  Eidskog følger anbefalt prioriteringsrekkefølge fra FHI. Vi vaksinerer nå i gruppe 3 og det kommer til å vare noen uker.

  Comirnaty-vaksinen fra Pfizer og BioNtech skal gis i 2 doser dvs. at det er revaksinering etter 3 uker. Det totale antall doser kommunen får levert fra FHI fordeles mellom dose 1 og dose2 der det først avsettes til dose 2. Resterende  doser går til dose 1.

  I uke 8 fikk vi 114 doser der alle dosene gikk til dose 2.

  I uke 9 fikk vi 108 doser hvorav 12 % av dosene gikk til dose 1 og 88 % til dose 2.

  I uke 10 mottok vi 78 doser hvorav 15 % til 1 og 85 % til da  dose 2.

  I uke 11 forventer vi å få 90 doser. Alle dosene vil gå til dose 1.

  Fra uke 2 fikk kommunene lov til å bruke inntil 20 % av vaksinedosene til prioritert helsepersonell, noe Eidskog har benyttet seg av. Fra uke 8 har kommunen mottatt 200 doser av vaksinen fra Astra Zeneca til helsepersonell, iht. FHI.

   

  Kommunen har ikke oversikt over leveranser lenger frem enn uke 11. Vi klarer derfor ikke å si nærmere om tidsplan for vaksinering av de ulike gruppene.

  Du kan følge med på vaksinering i Eidskog og resten av landet på
  Koronavaksinasjonsstatistikk - FHI

  Mer informasjon om koronavaksine
  Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
  Kort informasjon om koronavaksiner:   Koronavaksine på 1-2-3 
  Informasjon om vaksinen (brosjyre):  Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (Biontech og Pfizer)

   

  Koronatelefon 489 99 278 i Eidskog

  Korona-telefonen Eidskog Kommune tlf. 489 99 278

  • Koronatelefonen i Eidskog tlf. 489 99 278 er åpen for deg som bor eller oppholder deg i Eidskog
  • Telefonen er åpen man-fre kl 9-11 og 12.30.-14.30.

   

  Testkriterier, symptom, sykdom og senvirkninger

  Testkriterier

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19; feber, hoste, tungpusthet og tap av smak- eller luktesans.
  • Hvis du har vært utsatt for smitte: vært i nærkontakt med noen med bekreftet koronavirus eller etter reise i land/regioner hvor det de siste 10 dagene har vært høy forekomst av koronavirus.
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
  • Se oversikt over gjeldende testkriterier fra fhi
  • Se oversikt over symptomer på koronaviruset her

  Hvor smittsomt er koronaviruset?

  Beregninger anslår at én person som er smittet med koronaviruset i gjennomsnitt smitter 2–3 andre (2–4), mens én person med influensa smitte 1–2 andre. Sannsynligvis står under 20 prosent av de som er smittet med SARS-CoV-2 for 80 prosent av smitten. Dette tilsier at mange bekreftede syke ikke vil smitte videre, mens et mindretall vil smitte mange. Smittetallet vil trolig være lavere enn 2–3 i Norge både pga. lav befolkningstetthet og pga. iverksatte smitteverntiltak.

  Inkubasjonstid

  Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager. Basert på oppdaterte tall, vil 98-99,9% av smittede utvikle symptomer innen 10 dager.

  Symptom og sykdom

  Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.
  Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. De som blir syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen.

  Sykdomsforløpet varierer mye fra person til person. Foreløpig ser det ut til at de typiske forløpene er:

  • Mildt forløp. Dette gjelder de fleste sjuke. Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjelden behov for behandling fra helsevesenet.
  • Moderat forløp: Etter 4–7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. En del har behov for behandling på sykehus. Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse (lungeinfiltrat).
  • Alvorlig forløp: Symptomene er de samme som ved moderat forløp, men enkelte har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan vare i 3–6 uker. Som ved andre alvorlige infeksjoner kan en se forskjellige komplikasjoner ved alvorlig covid-19, blant annet lungeskade, hjerte- og karsykdom og koagulasjonsforstyrrelser. (5-8). Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

  Behov for sykehusinnleggelse, intensivbehandling og dødsfall er vanligere hos eldre og personer med underliggende sykdommer, men kan også forekomme hos personer uten kjente risikofaktorer.

  Det er ingen spesifikk behandling mot sykdommen
   

  Senvirkninger etter covid-19

  Covid-19 er en ny sykdom, og kunnskap om senvirkninger etter gjennomgått covid-19 er foreløpig lite kjent. Det er igangsatt flere studier om dette både i Norge og i utlandet.

  For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom. Det rapporteres midlertidig også om at personer som ellers har hatt et mildt sykdomsforløp kan slite med langvarige symptomer, blant annet utmattelse, hodepine og tung pust. Hyppigheten og varigheten av disse symptomene er ukjent .

  Fra før vet man at personer som blir behandlet for alvorlig lungesvikt på intensivavdeling for andre sykdommer, kan slite med langvarig funksjonsnedsettelse etter utskrivelse fra sykehuset, for eksempel nedsatt kognitiv funksjon og redusert lungefunksjon. Ettersom lungesvikt og langvarig intensivbehandling forekommer ved alvorlige forløp av covid-19 vil man kunne forvente lignende følgetilstander hos disse.
   

  Engelsk virusvariant påvist i utbrudd i Nordre Follo

  Publisert 

  Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. FHI bistår nå kommunen i en rekke tiltak for å stoppe spredningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

  Les mer om det muterte viruset på fhi.no

  Mer fakta om viruset og sykdommen finner du på fhi.no

  Smitteoversikter

  Totaloversikt over smittetilfeller i Eidskog kommune

  Tallene kan avvike fra f.eks VG og andre statistikker da det av og til blir feil rapportert testsvar på prøver tatt ved grenseteststasjonen eller at vedkommende er folkeregistrert i Eidskog, men oppholder seg et annet sted.

  Smittetilfeller i 2021                Smittetilfeller i 2020
  Antall smittede 25                     Antall smittede 34
  Antall døde 0                            Antall døde 0
  Oversikt over covid-19 smittede i Eidskog (DOCX, 15 kB) (DOCX, 15 kB)

  Oversikt over smittetrykk i innlandet

  Statsforvalteren i innlandet har  laget en kartløsning som presenterer smittedata for innlaKlikk for stort bildendet. Dataene i kartet hentes fra den åpne MSIS-databasen som oppdateres en gang alle hverdager. Her legges antall bekreftede positive covid-19 tester fordelt på kommunenivå ut fordelt på siste døgn, siste 14 dager og totalt.

  Det er viktig å merke seg at dataen ikke viser detaljert informasjon eller utbredelse av smitte. Det er kommunelegen og kommunen som har informasjon om smittesituasjonen i den enkelte kommune. 
  Derfor kan tallene variere fra kommunenes egne data pga, feilrapportering samt at folk ikke oppholder seg på folkeregistrert adresse.
  Kart over smittetrykk i innlandet

   

  Teststasjon for egne innbyggere

  Testing

  • Ring koronatelefonen – tlf. 489 99 278 for å avtale testing – hverdager kl. 09 -14
  • Du får der beskjed om når du skal møte til test.
  • Ingen tester gjennomføres uten at det avtalt på forhånd.
  • Testing foregår utenfor Furulund aktivitetssenter, ved siden av Eidskog helsetun:
  • Her finner du teststasjonen ved Furulund

  Testresultat

  Det poengteres at oppdraget til grenseteststasjonen er å begrense importsmitte.
  Det anmodes derfor om at Eidskog kommunes innbyggere ringer koronatelefonen tlf 48 99 92 78 for å avtale tid om test ved Furulund.

   

  Grensependlere - Innreise til Norge - Registrering av innreise - Teststasjon ved svenskegrensen, Magnormoen

  Grenseteststasjonen Magnormoen

  • Åpent hele døgnet

  Teamleder for grenseteststasjon, Jon Ivar Bergersen, mobil 404 00 727, jon.ivar.bergersen@eidskog.kommune.no

  Det poengteres at oppdraget til grenseteststasjonen er å begrense importsmitte.
  Det anmodes derfor om at Eidskog kommunes innbyggere ringer koronatelefonen tlf 48 99 92 78 for å avtale tid om test ved Furulund.
   

  Svensk politi har stengt de fleste grenseoverganger mot Norge. I Eidskog er det kun på Magnormoen det er lov å passere inn i Sverige. Tiltaket gjelder frem til 31. mars
  Les mer på polisen.se

  26.02.21 Fra mandag 1. mars kan dagpendlere fra Sverige igjen reise på jobb i Norge!

  Vi anbefaler svenske dagpendlere til å anskaffe personbevis fra skatteverketKlikk for stort bilde
  for å dokumentere folkebokført bostedsadresse i Sverige.

  Les mer på regjeringen.no

  10.02.21 Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar. Pressekonferanse.
  Regjeringen videreKlikk for stort bilde fører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar, med noen mindre tilpasninger. Samtidig arbeider regjeringen videre med sikte på å kunne åpne mer opp, samtidig som unntakene til karantenehotell og kontrollen strammes inn.

  Viktigste lettelser:

  • Bedrifter med akutt behov for å hente inn enkeltpersoner, skal fra 20. februar få muligheten til å sende en søknad for å likevel komme inn.
  • Barn som pendler over grensen for å dra på skolen får også unntak. Dette gjelder fra fra førstkommende mandag.

  Les mer på regjeringen.no

  27.01.21: Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021.
  Klikk for stort bilde
  For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

  Se hvilke unntak som gjelder på regjeringen.no

  Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som får komme inn i Norge.
  Se liste her.

  Skjema som skal fylles ut av arbeids- eller oppdragsgiver for å dokumentere kritisk samfunnsfunksjon
  Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver, unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandsk personell i kritisk samfunnsfunksjon (PDF)

  22.01.21 Arbeidspendling fra Sverige til Norge
  Sverige innførte nye strenge regler for innreise til Sverige fra bla. annet Norge.

  For arbeidspendlere til Norge gjelder følgende: 
  "Arbetspendlare till utpekade riskländer i Sveriges närområde ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra."

  For mer informasjon om innreise til Sverige se folkehalsomyndigheten.se

  24.01.21: Regjeringen har besluttet innskjerpelser av regler forbundet med testing og karantene for innreisende til Norge. Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.
  Av særlig relevans for teststasjonene ved grensepasseringer er:

  • Alle personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med testmetoden PCR ved grensepasseringsstedet.
  • Det understrekes at positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges opp med PCR-test for alle innreisende. PCR-testen utføres umiddelbart der de innreisende venter på svar ved teststasjonen, eller så snart som mulig i hjemkommunen/oppholdskommunen for de som har reist videre.

  Av andre endringer er tidsvinduet for attest på negativ test før ankomst til Norge endret fra 72 timer til 24 timer før avreise.

  Det innføres også en rekke andre innskjerpelser i karantenereglementet.
  Det vises til regjeringens pressemelding

  Innfører obligatorisk testing for reisende til Norge

  Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

  Fra mandag 18.januar stenger regjeringen ytterligere seks grenseoverganger. Restrerende har obligatorisk testing ved innreise.

  Grenseoverganger som er åpne i innlandet:

  Støa (Trysil)   kl. 08.00-21.00
  Magnormoen kl. 00.00-24.00
  Riksåsen       kl. 08.00-15.30

  Les mer om hvilke overganger som er åpne og obligatorisk testing og unntak her:
  Regjeringen - Obligatorisk testing

  Fra fredag 22.januar har Justis - og beredskapsdepartementet utvidet gruppen som kan benytte stengte grenseoverganger:

  • Pendlere som ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, jf. covid-19-forskriften § 4d tredle ledd bokstav d og § 6b første ledd. (Ny)
  • Skoleelever som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Finland, jf covid-19-forskriten § 4d tredje ledd bokstav d og § 6b fjerde ledd. (Ny)
  • Reisende som har behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge, jf covid-19-forskriften  4d tredje ledd bokstav c og §6a bokstav a. (Ny)
  • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f.

  Det er ikke gjort endringer i krav satt til de ulike paragrafene i listen over, så alle reisende må gjøre seg kjent med reglene for testing som gjelder for den enkelte gruppe. 

  Behov for justering av unntakskategoriene er til vurdering av Justis- og beredskapsdepartementet. Retningslinjene er under stadig utvikling og kan endre seg på kort varsel. 

  Covid - 19 forskriften
   

  Registrering av innreise til Norge

  For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

  Du kan registrere deg digitalt (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

  Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

  Gå til digital reiseregistrering
  For mer informasjon om reiseregistrering se regjeringen.no
   

  Grensependlere

  Teststasjonen videreføres med tilbud om testing for alle også ut i 2021.

  • Helsedirektoratet har pålagt alle teststasjoner å forholde seg til covid19-forskriften §§6b og 6c. Endring vil gjelde fra og med 1. desember 2020.  
  • Covid-19 forskriften sier at testingen av arbeidstakere skal organiseres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiver i Norge for å oppnå fritak fra innreisekarantene .

  • Kostnaden for å bli testet er satt til 500,- pr test og det faktureres arbeidsgiver i etterkant.  Gjelder fra 01.12.20

  • Rekvisisjon: Alle arbeidsreisende bosatt i utlandet må levere en ferdigutfylt Rekvisisjon til covid-19 teststasjonen på Magnormoen (DOCX, 52 kB) fra sin arbeidsgiver hver gang personen skal testes.

  • Testing skal skje minst hver 7. dag for dag- og ukependlere

  • Viktig med mest mulig informasjon på rekvisisjonen, husk fakturaadresse til arbeidsgiver. Dette vil forenkle evt. smittesporing og unngå lang ventetid ved teststasjonen.

  • Teststasjonen har som oppgave å teste, og har ikke kapasitet til å svare på spørsmål utover selve testingen.
  • Koronatelefon: 48999278 (mandag-fredag 09:00-14:00)

  Link til skjema: Rekvisisjon til Covid-19 teststasjon på Magnormoen  (DOCX, 52 kB)
   

  Regjeringen har opprettet en samleside med informasjon om innreise til Norge.
  Link finner du her. regjeringen.no

  Eidskog kommune åpnet testsenter ved svenskegrensen (informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet).

  Karantene, isolering, karantenehotell

  21.02.21 Krav om karantene for utenlandske arbeidstakere.
  Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.
  Søkeordningen åpner mandag 22. februar kl 12.00.

  Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

  Les vår pressemelding om forhåndsgodkjenning av innkvartering ved innreisekarantene :
  https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

  Les også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet på Regjeringen.no:
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle_saker/id2000005/?documentType=aktuelt/nyheter&page=2

  Arbeidstilsynet har laget en temaside om ordningen, den vil fra mandag kl 12 også ha link til søknadsskjema:
  ​​​​​​​https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/


  Oppdatert informasjon om karantene og isolering er å finne på folkehelseinstituttets hjemmeside:
  Råd om karantene og isolering

  Karantenehotell
  Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene
  Ofte stilte spørsmål om karantene

  Nasjonale føringer

  19.02.21 Nye nasjonale anbefalinger og regler for smittevern
  Nye nasjonale retningslinjer:
  Regjeringen har i dag lagt frem nye nasjonale anbefalinger og regler for smittevern.
  Les mer på regjeringen.no
  Plakat med de nasjonale retningslinjene.
    
  09.02.21 UDs globale reiseråd forlenges til 15. april
  Det globale reiserådet hvor Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges til 15. april.
  Les mer på regjeringen.no

  01.02.21 Oversikt over nasjonale tiltak

  18.01.21 Pressemelding
  Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

  Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

  Videreføring av de fleste nasjonale tiltak regjeringen.no

  03.01.21 Pressemelding
  Innfører flere nasjonale smitteverntiltak

  For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

  Forsterkede tiltak regjeringen.no
   

  Her finner du covid-19-forskriften

   

  Se mer på regjeringen.no

  Tiltak og anbefalinger fra Eidskog kommune

  Covid-19 Koronapandemien - Anbefalinger og tiltak


  Eidskog kommune har gjennom god oppfølging av de råd, anbefalinger og tiltak som er gitt nasjonalt og lokalt, evnet å holde høyt fokus på smittevern gjennom Koronapandemien. Dette ønsker vi skal fortsette.

  Det gjennomføres jevnlig testing av våre innbyggere, og ved avdekking av positive prøver følges alle parter opp i tråd med medisinskfaglige prosedyrer.  

  Regjeringen har utstedt nasjonale føringer. Disse skal vi følge også i Eidskog kommune. Les mer om nasjonale føringer under punktet "Nasjonale føringer"

  Vi ber alle om å sette seg inn i disse, og gjøre det som er mulig for å unngå smittespredning og følge våre anbefalinger.

  Det er også iverksatt nasjonal utsending av vaksiner til kommunene, og Eidskog kommune er mottaker av disse på lik linje med andre kommuner. Vaksinasjonsprogrammet er under god oppfølging, og de prioriterte grupper av innbyggere blir ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Les mer om vaksinering under punktet "vaksinering"

  Eidskog kommune presisere følgende tiltak for de som er ansatt i Eidskog kommune og/eller skal besøke Eidskog kommunes lokaler:

  • Servicetorget er stengt for fysisk oppmøte inntil videre. Sentralbordet vil være åpent for telefonhenvendelser hverdager kl 09:00-15:30.
  • NAV er stengt for fysisk oppmøte inntil videre.
  • Hjemmekontor fortsetter i alle virksomheter og avdelinger. For å unngå smittespredning tilstrebes det at minst 50% av ansatte fordeles på hhv hjemmekontor og arbeidsplass.
  • Digitale møter innføres for alle møter.
  • Kommunale møterom er ikke tilgjengelig for eksterne. Dersom møterom benyttes utenfor arbeidstid, skal smittevernregler følges iht instruks gitt for disponering/leie av møterom
  • Bruk av Festsalen innstilles. Spørsmål om leie/bruk, og ift antall tilstedeværende etc, skal rettes til Kultursjef.
  • Kantina er åpen.
  • Biblioteket er åpent 5 d/u med noe reduserte åpningstider. Meråpent som før jul. Skolebiblioteket er åpent etter avtaler utenom vanlig åpningstid.
  • BUA er åpen kun for inn- og utlån.

  Samtidig minner vi alle om at det fortsatt er viktig å følge disse grunnleggende rådene:

  • hold avstand
  • god hånd- og hostehygiene
  • holde seg hjemme når man er syk
  • begrens antall nærkontakter

  HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG!
  Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

  Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

  Alt dette er svært viktige forholdsregler som vi alle og enhver må tenke på og sikre overholdelse av. Gjør vi dette, bidrar vi alle på beste måte i den viktige oppgaven vi har ift å  beskytte oss selv og våre nære for smitte.

  MØTER I KRISELEDELSEN
  Rådmannen gjennomfører ukentlige møter i kommunens kriseledelse, og vi følger utviklingen tett. Oppdatert pressemelding vil sendes ut ved behov, samt at vi jevnlig oppdaterer vår nettside/sosiale medier dersom situasjonen tilsier det.

   

  Andre tiltak

  Helse og omsorg

  Eidskog legesenter

  Viktig melding til våre pasienter!

  Helsetjenesten følger nøye med på smittesituasjonen. Vi er avhengig av et godt samarbeid med dere pasienter for å forbygge spredning av smitte.

  Vi ber deg som pasient om følgende: 

  • Møt opp alene til timen, pårørende skal verken være med på venterom eller konsultasjon hvis det ikke er helt nødvendig. 
  • Møt opp på venterommet til det klokkeslettet du er tildelt time, ikke lenge før. 
  • Hvis du har luftveissymptomer eller er i karantene må du ikke møte opp på legesenteret, da MÅ du ringe først
  • Du må ALLTID avtale time. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp time. 
  • Timer bestilles på tlf 62 83 37 50 eller på besøklegen.no 
  • Hold avstand.

  Benytt håndsprit før og etter legetimen

   

  Oppvekst; skole, barnehage, barnevern, helsestasjon

  Tjenester for barn og unge - Barnehage og grunnskole.

  • Ungdomsskolen følger smittevernveileder på gult nivå.
  • Barnehager og barneskoler følger smittevernveileder på gult nivå
  • Barnevern, PPT, flyktning og helsestasjon har normal tilgjengelighet
  • Skriftlig eksamen for 10. trinn våren 2021 er avlyst. Muntlig eksamen gjennomføres som normalt.
   For mer informasjon se utdanningsdirektoratets hjemmesider.

   

   

  Smittevernveilederne finner du her.

  NAV, sosialtjenester, arbeid og næringsdrivende
  25.01.21: Fastsettelse av egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for butikker og kjøpesentre

  – 4. januar oppfordret regjeringen alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt adgangskontroll. Nå forskriftsfester regjeringen krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Les mer på: regjeringen.no

  21.01.21: Skjenkereglene endres fra midnatt natt til fredag 22. januar

  De nasjonale skjenkereglene endres fra midnatt natt til fredag 22. januar. De nye reglene innebærer at det blir skjenkestopp ved midnatt, og at gjester ikke kan slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering.

  Eidskog kommune vil følge de nasjonale reglene for skjenking og innfører ikke lokal forskrift slik smittesituasjonen er nå.

  Les mer på regjeringen.no

  Fra mandag 18.01.21 kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen

  Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader. Tusenvis av bedrifter kan få utbetalt penger om få dager.

  Les mer på: regjeringen.no og brønnøysundregistrene.no

  Fra og med mandag 09.11.2020 gjelder følgende for NAV Eidskog mottak og dropp-in:

  NAV følger helsemyndighetenes råd om å unngå mest mulig fysisk kontakt med hensyn til den nye smittevågen og med det økt risiko for smittespredning av covid-19.

  Mot bakgrunn av dette velger Nav Eidskog og igjen stenge for dropp-inn f.o.m mandag 09.11.20. Dette inntil videre og i forhold til utviklingen frem i tid. Kontorets åpningstider er fortsatt den samme 08:00-15:30 men med begrenset antall ansatte på plass fysisk.

  For henvendelser som er av akutt eller mer alvorlig art og som ikke kan løses via digitale kanaler eller nav.no skriv til oss - kan man ringe kontorets vakttelefon. Se nede. Derfra gjøres en vurdering og avklaring i forhold til situasjonen og videre dialog og kontakt form.

  Er du i en opplevd krisesituasjon? Ring vår vakttelefon: tlf: 412 75 973.

  Gjelder det permittering, dagpenger, forskudd, lønnskompensasjon eller andre arbeidsrelaterte saker så finner du dette på https://www.nav.no/person/koronaveiviser/ Dersom du trenger mere råd og veiledning kan du ringe: tlf. 400 16 977  eller tlf.  414 27 471.

  Vi minner om at nav.no er åpent døgnet rundt og at også Kontaktsentret 55 55 33 33 kan benyttes.

   

  Næringsdrivende:

  Økonomiavdelingen
  Information in different languages

  Corona Information in foreign languages

   

  Information, brochure and video in 24 different languages about the covid19-virus.

  Quarantine

  Videos on youtube about coronavirus, isolation and quarantine:

   

  Entry to Norway, information in several languages

  EN: International travels
  PL: Podróże do Norwegii – przepisy dotyczące kwarantanny i testu
  RU: Правила въезда в Норвегию. Карантин и тест на коронавирус
  LT: Atvykus į Norvegiją – izoliavimosi ir testavimo taisyklės
  RO: Călătoria în Norvegia – reguli despre carantină și testare
  ES: Viajar a Noruega – normas para la cuarentena y la realización de pruebas
  DE: Einreise nach Norwegen – Quarantäne- und Testvorschriften
  FR: Voyageurs arrivant en Norvège – règles relatives à la quarantaine et au dépistage
  SO: Soo gelitaanka Norway – xeerarka karantiilka iyo baaritaanka
  TI: ናብ ነርወይ ምእታው-ውሸባን ናይ መርመራ ሕግታትን
  UR: ناروے میں داخلہ – علیحدگی اختیار کرنے اور جانچ کے اصول
  AR: الدخول إلى النرويج - قوانين متعلقة – بالحجر والفحص

  Vaksine
  Vaksine, information in several languages