Koronasituasjonen

Klikk for stort bilde 

Koronatelefon 489 99 278 hverdager kl 09-14 for deg som bor eller oppholder deg i Eidskog.

 

Status pr 22.10.20 for Eidskog kommune: 
Til sammen er 7 personer smittet siden koronapandemien startet
Siste smittede testet positivt den 01.10.20

Under finner du informasjon om koronasituasjonen i Eidskog kommune:

Koronasituasjonen

Koronatelefon 489 99 278 i Eidskog
 • Gjeldende fra og med 31.08.20
 • Koronatelefonen i Eidskog tlf. 489 99 278 er åpen for deg som bor eller oppholder deg i Eidskog
 • Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 09 og 14

 

Hvem bør testes for covid-19?
 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19; feber, hoste, tungpusthet og tap av smak- eller luktesans.
 • Hvis du har vært utsatt for smitte: vært i nærkontakt med noen med bekreftet koronavirus eller etter reise i land/regioner hvor det de siste 10 dagene har vært høy forekomst av koronavirus.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
 • Se oversikt over gjeldende testkriterier fra fhi
 • Se oversikt over symptomer på koronaviruset her
Hvor henvender du deg?
 • Ring koronatelefonen – tlf. 489 99 278 for å avtale testing – hverdager kl. 09 -14
 • Du får der beskjed om når du skal møte til test.
 • Ingen tester gjennomføres uten at det avtalt på forhånd.
 • Testing foregår utenfor Furulund aktivitetssenter, ved siden av Eidskog helsetun.
Hvor og når får du svar på prøven?
Karantene og isolering

Oppdatert informasjon om karantene og isolering er å finne på folkehelseinstituttets hjemmeside:

Råd om karantene og isolering

Hvordan er situasjonen i Eidskog kommune?

Status pr 22.10.20 for Eidskog kommune: 
Til sammen er 7 personer smittet siden koronapandemien startet.

Eidskog kommune fikk sitt 7. påviste covid 19-tilfelle den 01.10.20. Dette er første tilfellet siden 31.07.20. Vedkommende er i hjemmeisolasjon og følges opp etter nasjonale retningslinjer. Det har blitt utført smittesporing og testing av nærkontakter, og det er så langt ingen andre påviste tilfeller av covid-19.

Eidskog kommune ved kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen vil rose innbyggerne for å være flinke med smitteverntiltak. Dette gjør at man unngår store utbrudd som kan medføre nedstenging av sykehjem, barnehager og skoler.

 

Julebord 2020
Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen i Eidskog kommune anbefaler at det i 2020 ikke arrangeres julebord. Alternativt oppfordres det til at det arrangeres julebord uten alkohol, eller med lite alkohol.

Fra andre steder i landet erfares det at sammenkomster med alkohol har bidratt til lokale smitteutbrudd av covid19. I alkoholpåvirket tilstand får man redusert oppmerksomhet, og det blir vanskeligere å følge smittevernanbefalingene. Dette kan medføre alvorlige samfunnsmessige konsekvenser i form av nedstengning av skoler, barnehager og sykehjem. Julebord er ofte preget av moderat til høyt alkoholinntak, og kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen er bekymret for økt smitte under julebordsesongen.

Kan vi klare ett år uten julebord, eller med julebord med lite eller ingen alkohol?​

Vi følger situasjonen nøye og vil komme tilbake med ny informasjon og anbefalinger dersom utviklingen tilsier det.

Informasjon til pasienter ved Eidskog legesenter om koronasituasjonen

Viktig melding til våre pasienter!

Helsetjenesten følger nøye med på smittesituasjonen. Vi er avhengig av et godt samarbeid med dere pasienter for å forbygge spredning av smitte.

Vi ber deg som pasient om følgende: 

 • Møt opp alene til timen, pårørende skal verken være med på venterom eller konsultasjon hvis det ikke er helt nødvendig. 
 • Møt opp på venterommet til det klokkeslettet du er tildelt time, ikke lenge før. 
 • Hvis du har luftveissymptomer eller er i karantene må du ikke møte opp på legesenteret, da MÅ du ringe først. 
 • Ring ALLTID for å avtale time. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp time. 
 • Det er for tiden ikke mulig å bestille timer på besoklegen.no
 • Hold avstand.
 • Benytt håndsprit før og etter legetimen
Eidskog kommunes testsenter ved svenskegrensen, hvem testes der?

Dette gjelder:

 • Kommer du fra Sverige og skal inn i Norge og har symptomer eller mistenker at du har vært utsatt for smitte kan du teste deg ved Grensen på Magnormoen.
 • Åpent hele døgnet

Eidskog kommune åpnet testsenter ved svenskegrensen (informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet).

NAV, sosialtjenester, arbeid og næringsdrivende

Fra og med mandag 24.08.2020 gjelder følgende for NAV Eidskog mottak og drop-in:

NAV følger helsemyndighetenes råd om å ha minst mulig fysisk kontakt med hensyn til smittefare for covid-19.

Vi forsøker derfor å begrense dette i så stor grad som mulig og håper på forståelse for dette.

Ved henvendelser som haster og som ikke kan løses via digitale kanaler eller pr telefon, kan du henvende deg i mottak følgende tider:

Mandag:          kl. 12.00 - 14.00

Torsdag:          kl. 12.00 - 14.00

Dørene vil være lukket og vi ber deg om å holde avstand til den som står foran deg. Hold køen til venstre. Du vil bli loset inn i mottaket av en veileder da det er din tur. Sprit hendene før du går inn.

Har du symptomer så kontakt oss via vakttelefon, tlf 47 08 56 02 eller skriv til oss på nav.no.

Åpningstidene er med forbehold om at smittespredningen ikke øker lokalt og regionalt. Dette kan igjen føre til at gjenåpningen utsettes til en senere dato eller at det med kort varsel blir stengt for ikke-planlagte henvendelser.

Kanskje ditt spørsmål kan besvares pr telefon? Ring vår vakttelefon: tlf. 47 08 56 02.

Gjelder det permittering, dagpenger, forskudd eller lønnskompensasjon, ring: tlf. 40 01 69 77  eller

tlf.  41 42 74 71.

Vi minner om at nav.no er åpent døgnet rundt og at også Kontaktsentret 55 55 33 33 kan benyttes.

Næringsdrivende:

Oppvekst; skole, barnehage, barnevern, helsestasjon

Tjenester for barn og unge - Barnehage og grunnskole.

Barnehage- og skolestarten gjennomføres i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med kommuneoverlegen.

Med bakgrunn i at vår kommune og regionen fortsatt har god kontroll over smittesituasjonen, legges gult nivå i smittevernveilederne til grunn i starten på det nye barnehage- og skoleåret. Dette innebærer ordinært oppmøte i den respektive barnehage og skole. Barnehagene og skolene legger til rette for smittevernstiltak i henhold til veiledere publisert av Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at ingen barn, elever eller ansatte som er syke kommer i barnehagen eller på skolen. Videre legges det til rette for god håndhygiene og avstand mellom mennesker i skolen og barnehagen. Friminutt avvikles avdelings- eller klassevis.

Angående kroppsøving i skolen, gjennomføres fysisk aktivitet der dusjing ikke er påkrevet inntil videre.

Skoleskyss gjennomføres i henhold til vedtak fra Innlandstrafikk. Dersom det er spørsmål knyttet til skoleskyssen, ta kontakt med den aktuelle skolen.

Møter i barnehage og skole gjennomføres gjennom høsten i henhold til smittevernsreglene, disse blir opplyst nærmere om i tilknytning til møteinnkalling.

Dersom du har behov for tjenester fra helsestasjon, barnevern, flyktningtjenesten og pp-tjenesten mottas henvendelser etter ordinære rutiner.

Endringer i kommunens smittesituasjon kan medføre endringer i barnehagens og skolens organisering på kort varsel.

Smittevernveilederne finner du her.

Økonomiavdelingen
Informasjon til grensependlere

Det er nå innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i rødt land/region.

Reglene om testing er fastsatt i den nasjonale covid19-forskriften. Forskriften kan du lese her. 

Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte som grensependler er testet for koronaviruset jevnlig.

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, og det er de samme kravene som stilles til arbeidsgivere i hele landet.

Eidskog kommune ønsker å tilrettelegge for næringslivet ved at arbeidstakere som omfattes av disse kravene om jevnlig testing kan gjøre dette på grenseteststasjonen på Magnormoen.  Testsenteret er døgnåpent.

For arbeidspendlere som skal ha dokumentasjon på utført koronatest, vil skjema fylles ut på teststasjonen og signeres av testpersonell ved gjennomført test. Den ansatte kontaktes kun ved positivt prøvesvar.   Det gjøres oppmerksom på at det vurderes å innføre en egenandel på denne type tester, jfr covid-19-forskriftens §6b, 1.ledd: «Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen».

Ved behov for ytterligere informasjon kan det tas kontakt med koronatelefonen i Eidskog, tlf. 489 99 278.