KORONAVIRUS - ansatte

  

 Koronavirus – informasjon til deg som ansatt 

Ledelsen i Eidskog kommune ber alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å holde seg hjemme!

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert om situasjonen.

Koronasituasjonen - ansattinfo

Nyttig informasjon fra KS for deg som ansatt

Nyttig informasjon fra KS: link.

Nyttig informasjon for deg som ansatt om rettigheter og plikter hos NAV

Nyttig informasjon for deg som ansatt om rettigheter og plikter hos NAV: link

Nyttig informasjon fra Folkehelseinstituttet, oppdateres løpende

Nyttig informasjon fra Folkehelseinstituttet, oppdateres løpende: link

Frivillig testing av covid-19 for ansatte

Frivillig testing av covid-19 for ansatte: link (PDF, 977 kB)

Retningslinjer for oppmøte og testing i forbindelse med Covid-19

Retningslinjer for oppmøte og testing i forbindelse med Covid-19: link (PDF, 573 kB)

Informasjon om covid-19 testing

Informasjon om covid-19 testing: link (PDF, 214 kB)

Rekvisisjon fra arbeidsgivere for tesing av covid-19: link (DOCX, 52 kB)

Tiltak og anbefalinger i Eidskog kommune gjeldende fra 09.11.20 og inntil videre

Koronaviruset sprer seg raskt og regjeringen har torsdag 5. november kommet med nye tiltak for å snu de økende smittetallene i Norge. I Eidskog kommune befinner vi oss i en bo- og arbeidsregion med stor smittespredning.

I tråd med de nasjonale retningslinjer og anbefalinger som ble kunngjort fredag 5. november, vil Eidskog kommune gjøre gjeldende følgende anbefalinger for våre innbyggere med virkning fra mandag 9. november, og inntil videre:

 • De kommende ukene anbefales alle i størst mulig grad å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt
 • Tilpasse seg grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Ved bruk av kollektivtransport og taxi, inkludert skoleskyss, anbefales bruk av munnbind. Gjelder for alle over 12 år. 
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs i treningssentre o.l. Dette gjelder ikke breddeidretten slik som håndball, fotball etc.

Eidskog kommune presiserer disse lokale anbefalingene nå, for å unngå smitte og for å hindre en ny nedstengning som i mars.

For oss i Eidskog er det viktig å opprettholde barnehage- og skoletilbudet, beskytte sårbare grupper og sikre kapasiteten i helsevesenet. I tillegg ønsker vi å bidra til at breddeidretten fortsatt kan holde oppe aktiviteten.

Utover anbefalingen ovenfor, velger Eidskog kommune å presisere følgende tiltak innenfor kommunen som arbeidsplass:

 • Servicetorget stenges for fysisk oppmøte fra 9. november og inntil videre. Sentralbordet vil være åpent for telefonhenvendelser hverdager kl 08:00-15:30.
 • NAV stenges for fysisk oppmøte fra 9. november og inntil videre.
 • Hjemmekontor fortsetter i alle virksomheter og avdelinger der dette er mulig. For å unngå smittespredning og –risiko, tilstrebes det – der dette er mulig - at 50% av ansatte fordeles på hhv hjemmekontor og arbeidsplassen.
 • Digitale møter skal være primær løsning for alle møter inntil videre
 • Møter med eksterne innefor kommunens lokaler kan kun skje 1:1 under forutsetning at smittvernregler ivaretas
 • Kommunale møterom er ikke tilgjengelig for eksterne. Dersom møterom benyttes utenfor arbeidstid, skal smittvernregler følges iht instruks gitt for disponering/leie av møterom
 • Bruk av Festsalen skal begrenses til et minimum. Spørsmål om leie/bruk, og ift antall tilstedeværende etc, skal rettes til Kultursjef.
 • Etter avtale med Vilja AS, stenges kantinen inntil videre.

Samtidig minner vi alle om at det fortsatt er viktig å følge disse grunnleggende rådene:

 • hold avstand
 • god hånd- og hostehygiene
 • holde seg hjemme når man er syk
 • begrens antall nærkontakter

Alt dette er svært viktige forholdsregler som vi alle og enhver må tenke på og sikre overholdelse av. Gjør vi dette, bidrar vi alle på beste måte i den viktige oppgaven vi har ift å  beskytte oss selv og våre nære for smitte.

 

Med vennlig hilsen


Trond Stenhaug

     rådmann