KORONAVIRUS - ansatte

  

 Koronavirus – informasjon til deg som ansatt 

Ledelsen i Eidskog kommune ber alle med symptomer som ligner koronainfeksjon om å holde seg hjemme!

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert om situasjonen.

For deg som ansatt finner du mye nyttig informasjon på KS sin hjemmeside: Her

Du finner også mye nyttig informasjon om dine rettigheter og plikter hos NAV, på Nav sin hjemmeside: Her

Folkehelseinstituttet oppdateres fortløpende og kan leses: Her

 
 

Stengt barnehage/skole

Har du barn i barnehage/skole som er stengt, og lurer på hva kriteriene er for tildeling av barnepass i den situasjonen vi står i, så finner du informasjon om dette på udir.no, eller du kan også lese her: 

 

Ferie og utsettelse av ferie

Hovedferie
Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, se ferieloven § 6 (1). Vi har alltid forsøkt å la medarbeiderne få oppfylt sine ferieønsker, men på grunn av de rådende omstendigheter, vil det være nødvendig for arbeidsgiver å styre ferien i mye større grad enn tidligere.

Utsettelse av ferie for de som er pålagt karantene
De som er pålagt karantene vil ha rett til å flytte ferien på samme måte som om de blir syk i ferien, se ferieloven §9. Hvis du er syk, må dette dokumenteres av lege. Hvis du er pålagt karantene, må dette dokumenteres av leder. Arbeidsgiver har fortsatt styringsrett til å plassere ferien.

 

Ferie som ikke kan gjennomføres grunnet utreiseforbud fra myndighetene
Selve kostnaden knyttet til reise og opphold må den enkelte ta med eget forsikringsselskap. Vi kan ikke garantere at utsettelse av ferie grunnet utreiseforbud kan innvilges. Ved en langvarig pandemi vil vi få et enormt trykk på ferieavvikling senere på året, fra alle som har krav på å avvikle og utsette ferie. Vi som arbeidsgiver er nødt til å prioritere at tjenestene til innbyggerne blir opprettholdt på best mulig måte.

Takk
Vi setter stor pris på din fleksibilitet i disse krisetider, og vi vil til det ytterste forsøke å imøtekomme alle behov. Alle søknader om utsettelse grunnet rett eller ønske om utsettelse, sendes til din leder som vil behandle denne. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan se på søknadene umiddelbart, fordi situasjonen nå er uoversiktlig. 

 

Til helsepersonell om luftveissymptomer og testing 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes.

Om du bor sammen med eller har vært i nærkontakt med noen som har påvist Korona skal du i karantene og ikke gå på jobb.

Ta kontakt med nærmeste leder som vurderer om du skal testes for korona.

Les mer på

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

TESTING FOR KORONA:

  • Leder avgjør om du skal testes og forordner test.
  • Testing gjøres fortrinnsvis i bostedskommune
  • Bli hjemme i karantene til testsvar foreligger
  • Er testen negativ kan du gå på jobb dagen etter at du er symptomfri
  • Er testen positiv følges du opp av kommunens smitteteam.

 

 For andre yrkesgrupper

Ta kontakt med leder. For de som er hjemme i karantene kan hjemmekontor kanskje være en løsning.

Arbeidsgiver legger til rette så langt det går.