KORONAVIRUS - ansatte

  

 Koronavirus – informasjon til deg som ansatt 

Ledelsen i Eidskog kommune ber alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å holde seg hjemme!

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert om situasjonen.

For deg som ansatt finner du mye nyttig informasjon på KS sin hjemmeside: Her

Du finner også mye nyttig informasjon om dine rettigheter og plikter hos NAV, på Nav sin hjemmeside: Her

Folkehelseinstituttets hjemmeside oppdateres fortløpende og kan leses: Her

Tilbud om testing av ansatte i Eidskog kommune for covid-19: Her (PDF, 977 kB)

Retningslinjer for oppmøte og testing i forbindelse med Covid-19: Her (PDF, 573 kB)

 

 
 

Ferie og utsettelse av ferie

Hovedferie
Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, se ferieloven § 6 (1). Vi har alltid forsøkt å la medarbeiderne få oppfylt sine ferieønsker, men på grunn av de rådende omstendigheter, vil det være nødvendig for arbeidsgiver å styre ferien i mye større grad enn tidligere.

Utsettelse av ferie for de som er pålagt karantene
De som er pålagt karantene vil ha rett til å flytte ferien på samme måte som om de blir syk i ferien, se ferieloven §9. Hvis du er syk, må dette dokumenteres av lege. Hvis du er pålagt karantene, må dette dokumenteres av leder. Arbeidsgiver har fortsatt styringsrett til å plassere ferien.

Ferie som ikke kan gjennomføres grunnet utreiseforbud fra myndighetene
Selve kostnaden knyttet til reise og opphold må den enkelte ta med eget forsikringsselskap. Vi kan ikke garantere at utsettelse av ferie grunnet utreiseforbud kan innvilges. Ved en langvarig pandemi vil vi få et enormt trykk på ferieavvikling senere på året, fra alle som har krav på å avvikle og utsette ferie. Vi som arbeidsgiver er nødt til å prioritere at tjenestene til innbyggerne blir opprettholdt på best mulig måte.

Takk
Vi setter stor pris på din fleksibilitet i disse krisetider, og vi vil til det ytterste forsøke å imøtekomme alle behov. Alle søknader om utsettelse grunnet rett eller ønske om utsettelse, sendes til din leder som vil behandle denne. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan se på søknadene umiddelbart, fordi situasjonen nå er uoversiktlig.