Meget positiv fremdrift i eiendomsskattesaker

Klikk for stort bilde

 

 

Det er i 2018 gjort en omfattende jobb og fremdrift på behandlingen av eiendomsskattesaker i Eidskog kommune.

Kommunestyret fattet i mars 2018 et endelig vedtak om det videre arbeidet med eiendomsskattesaker, både gjennom utnevning av ny Klagenemnd for eiedomsskatt, og viktige momenter for arbeidet videre.

Sistnevnte var blant annet at arbeidet gjøres med åpenhet og innsyn, at vedtektene etterleves, at vi har en tilstrekkelig prioritering av bemanning og ressurser, samt at innbyggene holdes informert.

Ny Klagenemnd var i fullt arbeid fra juli/august, og har hatt solid fremdrift i arbeidet med klagesakene.

Oppfølging

Mikael Jönsson fra eiedomsskattekontoret har hatt hovedansvaret for oppfølgningen av klagesaker overfor både sakkyndig nemnd og klagenemnd, og sørget for et godt samarbeid på tvers av enheter internt i kommunen også (teknikk, plan og miljø, politisk sekretær og dokumentsenteret).

Gjennom dette har vi oppnådd svært rask og god levering av saker til alle nemndene, som igjen har sikret raskest mulig klagebehabdling og tilbakemelding overfor innbyggere som har hatt sin sak i kommunen.

Vi ligger nå ajour med saksbehandlingen og alt administrativt, men det kan riktignok ta noen uker før alle får partsbrev på sin klage.

Oppfølging mot innbyggerne er høyt prioritert, og Mikael Jönsson fra eiendomsskattekontoret jobber kontinuerlig med besvarelser av alle henvendelser samt informasjon ut på våre informasjonskanaler på nett. 

Status

I sakkyndig nemnd er det av totalt 650 innsendte klager for 2017 nå en restanse på kun ca 15 saker. I klagenemnden for eiendomsskatt har man etter uke 45 ca 80 eiendommer igjen.