Mottak for hageavfall


Mottaket for hageavfall på reppshus er nå åpent.

Vedlagt er kart som viser lokasjonen for de som ikke er kjent. Lokasjonen er markert med rød sirkel på kartet.

Vær snill å kjør litt inn på området før du kaster avfallet slik at ikke alt samles ved inngangen til området!