NØDFÔRING AV RÅDYR VINTEREN 2019

Klikk for stort bilde

Minner om forbudet mot å fôre eller å sette ut saltslikkesteiner til ville hjortedyr. Dette for å hindre spredning av skrantesyken CWD.

Man må søke Mattilsynet via landbrukskontoret om tillatelse til kortvarig nødfòring. Søknad med kart som viser ønskede fôringsplasser sendes til landbrukskontoret v/viltansvarlig i Eidskog kommune, innen 22 februar.

Følgende opplysninger må være til stede for at søknaden kan bli vurdert:

  • Konkret beskrive stedsnavn på den enkelte fôringsplass
  • Hvem er ansvarlig ved de enkelte fôringsplassene?
  • Hva skal det fôres med?
  • Hvor ofte skal det fôres?
  • Hvilket tidsrom skal fôringen pågå?
  • Hvem har tilsyn av fôringsplassen?
  • Hvor ofte er det tilsyn av fôringsplassen?
  • Hvem melder i fra dersom det observeres unormal oppførsel på dyrene?
  • Plan for nedtrapping av nødfôring

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunen.