Ny lokal forskrift om forvaltning av bever – Eidskog kommune 2017

 

15 mai 2017 trådte ny beverforskrift i kraft. Forskriften legger opp til at kommunen skal fastsette mål for utvikling av beverbestanden og eventuelt åpne opp for jakt på bever i hele eller deler av kommunen.

Det er ikke lengre noen krav til valdgodkjenning og tildeling av kvoter, men som for småvilt bare en avtale mellom grunneier og jeger.

 

NB: Årlig fellingsresultat skal innrapporteres til kommunen innen 14 dager etter endt jakt.

 

Jakttid på bever: 01.10 – 30.04

 

Forskrift om forvaltning av bever, Eidskog kommune, Hedmark

 

Fastsatt av Eidskog kommunestyre 19.sept 2017

 

§ 1. Det er adgang til jakt på bever i Eidskog kommune.

 

§ 2. Jakttiden følger den til enhver tid gjeldene jakttid vedtatt av Miljødirektoratet.

 

§ 3. Årlig fellingsresultat skal innrapporteres av jegere til kommunen innen 14 dager etter endt jakt.

 

§ 4. Forskriften trer i kraft straks.

 

 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-09-19-1435?q=Eidskog

 

Mvh

Aina Nordøy Stensønes

Landbruksveileder

Tele: 62833706

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 26.09.2017 09:27