Ny registrerings- og tilsynsordning for utsalgssteder av tobakksvarer

Det er vedtatt å innføre en ny registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater, herunder e-sigaretter. Formålet er økt overholdelse av tobakksskadelovgivningen, særlig aldersgrensen.

De som allerede selger tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg mellom 1. november og 31. desember 2017. Registeret skal gi en oversikt over alle salgsstedene og grossistene, slik at kommunene skal kunne føre et effektivt tilsyn med salg til forbruker, og Helsedirektoratet med grossistene.

Tilsynsplikten for kommunene og Helsedirektoratet trer i kraft fra 1. januar 2018.

 

Sist endret 22.11.2017