Nye vannprøver på badeplassene

Klikk for stort bildeDet ble tatt badevannsprøver av fem nye sjøer i Eidskog 1. juli. Gaustadsjøen viser forhøyet verdi og det vil bli tatt ny og utvidet prøve av badevann 08.07.2019.
I Hesbølsjøen ble det tatt nye prøver den 01.07.2019 og prøvene der er nå normale.

Badeplass        

Temperatur

Uttak 23.06.19

Uttak 01.07.19

Oppfølging

Søndre Åklangen

18°C

33

 

 

Søndre Øyungen

18°C

7

 

 

Nordre Billingen

17°C

11

 

 

Søndre Billingen

18,5 °C

6

 

 

Nessjøen

18°C

5

 

 

Hesbølsjøen

16°C

276

7

 

Stangnessjøen

18°C

3

 

 

Helgesjøen

17°C

2

 

 

Harstadsjøen

16°C

< 1

 

 

Gaustadsjøen

16°C

 

>150

08.07.19

Hornsjøen

19°C

 

< 1

 

Leirsjøen

19°C

 

1

 

Ingelsrudsjøen

20°C

 

2

 

Holmsjøen

19°C

 

< 1

 

 

Revlemoen - Klikk for stort bilde

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier(TBK). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Termotolerante koliforme bakterier

God

Mindre god

Ikke akseptabel

(TKB)/100 ml

< 100

100-1000

>1000

Et litt forhøyet bakterienivå medfører sjelden helsefare, men det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier. Barn er mest utsatt for å bli syke. Kommunen følger opp med nye prøver der det er høye nivåer.