Offisiell åpning av Åbogen bru.

Den 29.08.2017 kl 1500 ble Åbogen bru igjen åpnet etter ca 1 måneds rehabiliteringsarbeider.

Brua ble høytidelig åpnet av ordfører Kamilla Thue og representanter fra Åbogen Vel, Inger Marie Melgård og Gunnar Bakken. 

Den gamle brua som ble bygget i 1937 til 1938 hadde etter inspeksjon, blitt underkjent for kjøring med 10 tonns akseltrykk. Noe som igjen betyr at man kun kan kjøre svært små lass med lastebil over brua.

Brua fikk derimot en dispansasjon til å kjøre i en kortere periode med 10 tonn, med en utløpsdato hvor ny bru måtte stå klar.

 

Dette medførte at Eidskog Kommune måtte snu seg rundt og se på en ny løsning for brua. Det ble valgt i samråd med brusinspeksjonsfirmaet Safecontrol AS å bygge en ny bru med prefabrikerte elementer og at eksisterende brukar skulle benyttes videre.

Dette gjorde at det ble en relativ kort byggetid og også besparende i forhold til å bygge helt ny bru fra grunnen.

 

Entreprenørselskapet BMO entreprenør AS vant anbudskonkurransen og ble valgt til å bygge brua.

 

I byggetiden anla Eidskog Kommune en midlertidig bru oppstrøms av eksisterende bru for å opprettholde trafikkavviklingen for de 64 husstander og næringer som ligger på andre siden av elva.

 

BMO Entreprenør AS trengte en grave entreprenør som kunne bistå med utgraving og riving av eksisterende bru, samt tilbakefylling av masser mv.

Dette oppdraget tok Eidskog Kommune sin uteavdeling på seg og var med på store deler av jobben med egne maskiner og mannskap.

 

Oppstart av arbeidene ble lagt til slutten av Juli, slik at jordbruk og annen næringsvirksomhet kunne være mest mullig uavhengige av transport over brua i byggetiden. Og midt i ferieavvikling for mange, også ansatte i Eidskog Kommune. De ansatte var over all forventing fleksible og avbrøt ferieplaner mv og stilte opp når entreprenøren hadde behov.

I så måte ble det et svært godt samarbeid med entreprenøren i byggetiden.

 

Brua er igjen åpnet og kan igjen «frakte» all slags transport det skulle være behov for over Vrangselva og inn til Åbogen i svært mange år fremover.

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 04.09.2017 09:05