Om eiendomsmatrikkelen i Eidskog kommune

Eidskog rådhus - Klikk for stort bilde Britt Kristin Ingelsrud

Det har ifm behandling av klagesaker i tidligere Klagenemnd for eiendomsskatt, blitt rettet fokus på eiendomsmatrikkelens standard i Eidskog kommune.

Det har også vært rettet påstander i media om at «matrikkelen er full av feil». Dette er dessverre løse påstander som ikke er i samsvar med virkeligheten.

 

Med bakgrunn i dette, finner vi det riktig å redegjøre nærmere for de faktiske forhold.

Les mer om matrikkelen her

Publisert av Thormod Strid. Sist endret 16.05.2018 15:11