Ønsker tilbud på rådyrjakt, småviltjakt, beverjakt og fiske i Bolskog

Klikk for stort bilde Eidskog kommuneskoger ønsker tilbud på rådyrjakt, småviltjakt, beverjakt og fiske i Bolskog. Jaktlag som er interesserte i å få tilgang til jakt og fiske i Bolskog, må sende inn et bud innen 26. juli 2019.

Forutsetning
All omsetning, utøvelse og organisering av jakt skal skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Kriterier
Følgende kriterier ligger til grunn for jakt og fiske i Bolskog:
-    Jakt og fiskelaget skal ha en kontaktperson som fyller formelle krav. Kommunen forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering av kontaktpersonen før avtale inngås.
-    Jakt og fiskelaget skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund for rådyrjakt og ha skriftlig avtale om dette. Hvis det brukes egen hund, skal det dokumenteres at den er godkjent.
-    Pris etter tilbudsforespørsel, fastsatt i en samarbeidsavtale.
-    Jegere må fylle de formelle kravene for jakt for å delta på jakten.
-    På grunn av at kommunen jobber med en ny strategi for kommuneskogen, gjelder avtalen bare for én sesong.
-    Det skal tas kontakt med elgjaktlaget før jakten starter og tas hensyn til samjakt. Dersom elgjaktlaget ønsker det, må småvilt- og rådyrjakten stanses den første uka av elgjaktperioden.

Kvote
Gjeldende rådyrkvote er 7 frie dyr. Kvoten kan bli endret.

Omfang
-    Jaktlaget leier retten til rådyrjakt, småviltjakt, beverjakt og fiske i teigen Bolskog, gardsnummer 3 bruksnummer 18. Teigen er ca. 7 400 dekar stor. Av dette er ca. 90 dekar vann (se kart på side 4).
-    Avtalen gjelder fra og med august 2019 til og med 30. april 2020.
-    Jaktlaget har ikke anledning til framleie av arealet som omfattes av avtalen. 
-    Gjensidig oppsigelsesfrist i avtaleperioden er 6 mnd.

Leiepris
For rettighetene til jakt og fiske nevnt i avsnittet omfang, betales det en årlig leie i henhold til avtale. Leien betales innen 1. desember hvert år. 

Bud
Eidskog kommuneskoger ønsker at jaktlag som er interesserte i å få tilgang til jakt og fiske i Bolskog, må sende inn et bud innen 26. juli 2019.

Budet sendes på e-post til: 
postmottak@eidskog.kommune.no

Eller som brev til adresse:
Eidskog kommune
Postboks 94
2231 SKOTTERUD

Vennligst merk dette «Jakttilbud Bolskog».

Budet må beskrive hvem som er med i jaktlaget og hvilken pris laget ønsker å betale. Det er ønskelig at det henvises til referanser i forhold til tidligere jaktutøvelse.

Eidskog kommuneskoger påberoper seg retten til å velge fritt blant de budene som kommer inn, uavhengig av pris. 

 

Oversiktskart

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde