Oppgradering av matrikkelen

Klikk for stort bilde

Vi utfører befaring av bygninger på landbrukseiendommer som en del av arbeidet med oppgradering av matrikkelen. 

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. For mer informasjon om matrikkelen og ny funksjonalitet i denne versjonen, se kartverkets nettside

Oppdateringen er ikke relatert til eiendomsskatt, men kun et ledd i arbeidet med å kartlegge bygninger i landbruket opp mot matrikkelen.

Det vil etter 20.08.2019 bli utført en befaring på samtlige landbrukseiendommer i Eidskog kommune. På befaringene vil det bli sjekket antall bygninger opp mot det som er registrert i matrikkelen.

Det vil også bli tatt bilder av bygningsmassen.

Det er ikke nødvendig å være tilstede på befaringen.

Befaringene vil bli utført av kommunens Vivilvikan gruppe, ved arbeidsleder Morten Nilsen tlf: 48 95 92 93.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Sten Hauer
Tlf: 62 83 36 84
E-post: sten.hauer@eidskog.kommune.no