På grunn av regionreformen får alle kommuner nytt kommunenummer

Klikk for stort bilde3416     

Hva betyr dette for deg?

Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Siste halvdel av desember 2019 stenger Eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom, eller representerer en grunneier/framtidig grunneier.

 

Eiendomsregister og grunnbok stenges i hele landet siste halvdel av desember 2019.

Du kan bli berørt dersom:

 • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjøre dette
 • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Viktige datoer

 • Eiendomsregisteret stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 fra kl. 18 til 1. januar 2020 kl. 23.59
 • Grunnboka stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 fra kl. 20:00 til 1. januar 2020 kl. 23.59.

For å være sikker på å få registrert endringer på en eiendom vil kommunen i størst mulig grad ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysning innen 29. november.

Vær tidlig ute!

Merk deg datoene for stenging og vær tidlig ute dersom du skal ha noe registrert i eiendomsregisteret eller grunnboka.

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Les mer om kommune‐ og regionreformene på https://www.kartverket.no/kommunereform/

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

 • Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok