Planstrategi Eidskog kommune 2021-2023

Klikk for stort bilde  

Utkast til kommunal planstrategi er på høring, frist for kommentarer er 31.3.1021.

Dokumentet kan leses her. (PDF, 2 MB)

Kommunal planstrategi skal være en drøfting rundt kommunens strategiske valg og hvilke planer som ønskes i kommunestyreperioden. Utkastet til planstrategi for 2021-2023 peker på behovene for overordnete planer innenfor flere av kommunens virksomhetsområder. Det ønskes en tettere kobling mellom planer, handlingsdeler/tiltak og økonomiplanarbeidet. Det er også hentet mye erfaring i forbindelse med skole og utdanning, smittevern og kommunal beredskap som også skal evalueres og føres over i planverket. Det er ønsket å ha en enkel planstrategi og denne ønskes vedtatt av kommunestyret den 15. mai. Uttalelser kan sendes Eidskog kommune, pb. 94, 2231 SKOTTERUD, eller på e-post til postmottak@eidskog.kommune.no

 

Spørsmål kan rettes til Torfinn  Smines, 62 83 36 00 eller torfinn.smines@eidskog.kommune.no