Rådmann - Eidskog kommune

Eidskog kommune er Hedmark fylkes sørligste kommune. I øst grenser vi til Sverige og Eda kommun. Videre Kongsvinger i nord og Aurskog Høland og Nes i vest. Eidskog har et areal på 643 kv. km, hvorav 60 % er produktiv skog. I tillegg til skogsdrift og landbruk er det glass og aluminium som preger mye av næringsvirksomheten i kommunen. Sapa, Eidskog stangeskovene as og Magnor Glassverk er blant våre hjørnesteinsbedrifter. Eidskog er ellers kjent for blant annet dikteren Hans Børli, Sootkanalen og Morokulien med fredsmonumentet. Vi har flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.

Eidskog har ca 6200 innbyggere. Det overordnede mål for vår planlegging og utvikling er ytterligere vekst i innbyggerantallet. Vi ønsker å legge til rette for at våre innbyggere skal trives i kommunen hele livet igjennom. Derfor har vi satset på en god og trygg skole, godt oppvekstmiljø, gode bomiljøer og gode helsetjenester i tillegg til næringsutvikling.

Eidskog kommune har om lag 650 engasjerte og lojale medarbeidere og en stabil og god økonomi. Mer om oss se: www.eidskog.kommune.no 

Vår nye rådmann må være en tydelig og samlende leder. Du bygger tillit og samhandler godt med politisk ledelse, den øvrige ledelse, de ansattes organisasjoner og ansatte samt eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.  
 
Videre vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden være viktig for å lykkes i stillingen. God og trygg økonomistyring likeså.  
 
Kreativitet, løsningsorientering og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være en suksessformel.  
 
Sentrale oppgaver  
 
 • Kommunal organisering. Ledelse/kommunikasjon/samhandling både internt i administrasjonen, i forhold til de tillitsvalgte og politisk nivå.
 • Være en god og samlende leder og rollemodell.  
 • Lede/gjennomføre løpende utvikling slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset til de økonomiske rammer. Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere.  
 • Sørge for at saker til politiske behandling blir godt utredet, belyst og konsekvens-utredet og at politiske vedtak blir gjennomført.  
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for utvikling og at Eidskog skal være en «næringsvennlig» kommune. Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene.  
 • Bidra til at det etableres gode prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen.  
 
Stillingens kravprofil  
 
Bakgrunn/erfaring.  
 • Solid ledererfaring fra større kompleks organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.  
 • God kjennskap til og helst erfaring fra kommunal organisasjon eller offentlig forvaltning.  
 • Erfaring i å arbeide i forhold til politiske prosesser.  
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/ endring/ utvikling med gode resultater.  
 • Erfaring i arbeid med og overfor tillitsvalgte.  
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og kunne være synlig i «det offentlige rom».  
 • Nødvendig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnet økonomistyringen.  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og høyere relevant utdannet.  
 
Lederstil/personlige relasjoner.  
 • Trygg, tydelig, modig, troverdig og synlig som leder både internt og eksternt.  
 • Strukturert og metodisk og med et strategisk perspektiv.  
 • Engasjert, motiverende og en som skaper engasjement. Kontaktskapende, åpen og god på relasjoner.  
 • Løsningsorientert. Handlekraftig og gjennomføringssterk.  
 • Gode samarbeidsevner, lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser.  
 • God rollemodell  
 
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne ordfører Kamilla Thue, tlf. 97719842 eller våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Jan Tveit hos Headvisor, tlf. 91729682/97539990. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 22. mai 
 
Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 10.04.2017 15:19