Regjeringen lanserte pilotprosjekt i Eidskog kommune til resten av landets kommuner

Klikk for stort bilde 

Den 20 april 2021 lanserte regjeringen Trygghetsstandarden.   

Eidskog Helsetun deltok i 2016-2018 i et pilotprosjekt med tre andre kommuner, hvor målet var å utvikle et felles verktøy som sikrer et godt og trygt tilbud for alle pasienter i sykehjem. Verktøyet skulle også bidra til  å motvirke uønsket variasjon i landets sykehjem og innad i sykehjemmene. Pilotprosjektet la grunnlaget for dette verktøyet ressursportal.no som nå er lansert til resten av landets kommuner. Tirsdag satt vi i møte med helseminister Bent Høie der han og hans medarbeidere gjerne ville høre om våre erfaringer fra å ha deltatt i prosjektet, samt våre erfaringer i etterkant av prosjektet. 
Les om lansering av trygghetsstandarden i sykehjem på regjeringen.no