Reguleringsplan for Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen – Tuhusporta

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret den 19.6.2019. Det vil bl.a. bygges g/s-veg og busslommer. 

Les hele kunngjøringen

Klikk for stort bilde